Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯m

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' a' cis''>1
}
F♯m: f♯–a–c♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' beses' des''>1
}
G♭m: g♭–b𝄫–d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, cis fis a cis' fis'>1 | <ges, des ges beses des' ges'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 cis\5 fis\4 a\3 cis'\2 fis'\1>1 s2
 }
>>
f♯ c♯ f♯ a c♯ f♯
g♭ d♭ g♭ b𝄫
(b♭)
d♭ g♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis cis' fis' a'>1 | < ges des' ges' beses'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\4 cis'\3 fis'\2 a'\1>1 s2
 }
>>
f♯ c♯ f♯ a
g♭ d♭ g♭ b𝄫
(b♭)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis cis' fis' a' cis''>1 | < ges des' ges' beses' des''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 cis'\4 fis'\3 a'\2 cis''\1>1 s2
 }
>>
f♯ c♯ f♯ a c♯
g♭ d♭ g♭ b𝄫
(b♭)
d♭