Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯maj7♯5

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' ais' cisis'' eis''>1
}
F♯maj7♯5: f♯–a♯–c𝄪–e♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' bes' d'' f''>1
}
G♭maj7♯5: g♭–b♭–d–f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, fis ais cisis' eis'>1 | <ges, ges bes d' f'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 fis\4 ais\3 d'\2 f'\1>1 s2
 }
>>
f♯ f♯ a♯ c𝄪 e♯
g♭ g♭ b♭
(b)
d f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, eis ais cisis' >1 | <ges, f bes d' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 f\4 ais\3 d'\2 >1 s2
 }
>>
f♯ e♯ a♯ c𝄪
g♭ f b♭
(b)
d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis cisis' eis' ais'>1 | < ges d' f' bes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\4 d'\3 f'\2 ais'\1>1 s2
 }
>>
f♯ c𝄪 e♯ a♯
g♭ d f b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis ais cisis' eis' >1 | < ges bes d' f' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 ais\4 d'\3 f'\2 >1 s2
 }
>>
f♯ a♯ c𝄪 e♯
g♭ b♭
(b)
d f
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis cisis' eis' ais' >1 | < ges d' f' bes' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 d'\4 f'\3 ais'\2 >1 s2
 }
>>
f♯ c𝄪 e♯ a♯
g♭ d f b♭
(b)