Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭°7

Wikikirjastosta
{
  % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
  \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
  
  <gis' b' d'' f''>1
}
G♯°7: g♯–b–d–f
{
  % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
  \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
  \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
  
  <aes' ces'' eeses'' geses''>1
}
A♭°7: a♭–c♭–e𝄫–g𝄫
 
<<
  %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
  \time 2/1
    \new Staff  {
    \clef "treble_8"
        \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
        <  d gis b f'>1 | <  eeses aes ces' geses'>1 |
    }

     \new TabStaff {
       \override Stem #'transparent = ##t
       \override Beam #'transparent = ##t 
      s2 <  d\4 gis\3 b\2 f'\1>1 s2
  }
>>
d g♯ b
(h)
f
e𝄫 a♭ c♭ g𝄫
 
<<
  %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
  \time 2/1
    \new Staff  {
    \clef "treble_8"
        \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
        <gis,  f b d' >1 | <aes,  geses ces' eeses' >1 |
    }

     \new TabStaff {
       \override Stem #'transparent = ##t
       \override Beam #'transparent = ##t 
      s2 <gis,\6  f\4 b\3 d'\2 >1 s2
  }
>>
g♯ f b
(h)
d
a♭ g𝄫 c♭ e𝄫
 
<<
  %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
  \time 2/1
    \new Staff  {
    \clef "treble_8"
        \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
        <gis,  f b d' gis'>1 | <aes,  geses ces' eeses' aes'>1 |
    }

     \new TabStaff {
       \override Stem #'transparent = ##t
       \override Beam #'transparent = ##t 
      s2 <gis,\6  f\4 b\3 d'\2 gis'\1>1 s2
  }
>>
g♯ f b
(h)
d g♯
a♭ g𝄫 c♭ e𝄫 a♭
 
<<
  %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
  \time 2/1
    \new Staff  {
    \clef "treble_8"
        \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
        <  gis d' f' b'>1 | <  aes eeses' geses' ces''>1 |
    }

     \new TabStaff {
       \override Stem #'transparent = ##t
       \override Beam #'transparent = ##t 
      s2 <  gis\4 d'\3 f'\2 b'\1>1 s2
  }
>>
g♯ d f b
(h)
a♭ e𝄫 g𝄫 c♭
 
<<
  %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
  \time 2/1
    \new Staff  {
    \clef "treble_8"
        \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
        <  b f' gis' d''>1 | <  ces' geses' aes' eeses''>1 |
    }

     \new TabStaff {
       \override Stem #'transparent = ##t
       \override Beam #'transparent = ##t 
      s2 <  b\4 f'\3 gis'\2 d''\1>1 s2
  }
>>
b
(h)
f g♯ d
c♭ g𝄫 a♭ e𝄫
 
<<
  %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
  \time 2/1
    \new Staff  {
    \clef "treble_8"
        \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
        < gis d' f' b' d''>1 | < aes eeses' geses' ces'' eeses''>1 |
    }

     \new TabStaff {
       \override Stem #'transparent = ##t
       \override Beam #'transparent = ##t 
      s2 < gis\5 d'\4 f'\3 b'\2 d''\1>1 s2
  }
>>
g♯ d f b
(h)
d
a♭ e𝄫 g𝄫 c♭ e𝄫