Siirry sisältöön

Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭maj7♯11

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' bis' dis'' fisis'' cisis'''>1
}
G♯maj7♯11: g♯–b♯–d♯–f𝄪–c𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' c'' ees'' g'' d'''>1
}
A♭maj7♯11: a♭–c–e♭–g–d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, fisis bis cisis' >1 | <aes, g c' d' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 g\4 c'\3 d'\2 >1 s2
 }
>>
g♯ f𝄪 b♯
(h♯)
c𝄪
a♭ g c d
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis cisis' fisis' bis'>1 | < aes d' g' c''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\4 d'\3 g'\2 c''\1>1 s2
 }
>>
g♯ c𝄪 f𝄪 b♯
(h♯)
a♭ d g c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis cisis' fisis' bis' dis''>1 | < aes d' g' c'' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 d'\4 g'\3 c''\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
g♯ c𝄪 f𝄪 b♯
(h♯)
d♯
a♭ d g c e♭