Siirry sisältöön

Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭maj7

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' bis' dis'' fisis''>1
}
G♯maj7: g♯–b♯–d♯–f𝄪
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' c'' ees'' g''>1
}
A♭maj7: a♭–c–e♭–g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, gis bis dis' fisis'>1 | <aes, aes c' ees' g'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 gis\4 c'\3 dis'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
g♯ g♯ b♯
(h♯)
d♯ f𝄪
a♭ a♭ c e♭ g
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, dis fisis bis dis' gis'>1 | <aes, ees g c' ees' aes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 dis\5 g\4 c'\3 dis'\2 gis'\1>1 s2
 }
>>
g♯ d♯ f𝄪 b♯
(h♯)
d♯ g♯
a♭ e♭ g c e♭ a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis dis' fisis' bis'>1 | < aes ees' g' c''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\4 dis'\3 g'\2 c''\1>1 s2
 }
>>
g♯ d♯ f𝄪 b♯
(h♯)
a♭ e♭ g c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis bis dis' fisis' bis'>1 | < aes c' ees' g' c''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 c'\4 dis'\3 g'\2 c''\1>1 s2
 }
>>
g♯ b♯
(h♯)
d♯ f𝄪 b♯
(h♯)
a♭ c e♭ g c
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis dis' fisis' bis' dis''>1 | < aes ees' g' c'' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 dis'\4 g'\3 c''\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
g♯ d♯ f𝄪 b♯
(h♯)
d♯
a♭ e♭ g c e♭