Siirry sisältöön

Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭mmaj9

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' b' dis'' fisis'' ais''>1
}
G♯mmaj9: g♯–b–d♯–f𝄪–a♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' ces'' ees'' g'' bes''>1
}
A♭mmaj9: a♭–c♭–e♭–g–b♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <gis, fisis b dis' ais'>1 | <aes, g ces' ees' bes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <gis,\6 g\4 b\3 dis'\2 ais'\1>1 s2
 }
>>
g♯ f𝄪 b
(h)
d♯ a♯
a♭ g c♭ e♭ b♭
(b)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis b fisis' ais' >1 | < aes ces' g' bes' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\5 b\4 g'\3 ais'\2 >1 s2
 }
>>
g♯ b
(h)
f𝄪 a♯
a♭ c♭ g b♭
(b)