Kitarakirja/Tabulatuurit ja nuottikirjoitus

Wikikirjastosta

Tabulatuuri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tabulatuuri on tapa merkitä kitaralla soitettavaa musiikkia. Tabulatuurissa on kuusi viivaa jotka esittävät kitaran kieliä. Alin viiva vastaa kitaran paksuinta kieltä, ja ylin viiva ohuinta. Tabulatuuri kuvaa siis kitaran kielet siitä kulmasta josta ne itse soittaessasi näet.

Tabulatuurin viivoille merkitään numeroita, jotka kuvaavat otelaudan nauhoja, joita vasten kielet painetaan. Numero nolla (0) tarkoittaa että kieli soitetaan vapaana, eli sitä ei paineta mitään nauhaa vasten. Tabulatuuria luetaan vasemmalta oikealle.

Tässä on esimerkki tabulatuurimerkintä:


 \new StaffGroup <<
  
  \new TabStaff {
   \clef "moderntab"
   \new TabVoice {
    \set TabStaff.restrainOpenStrings = ##t
    \time 4/4
    \set TabStaff.minimumFret = #2

    c8 e g c' \set TabStaff.minimumFret = #0 <g d' g'>4 <g c' e'>
   }
  }
 >>
 \layout {
  indent = 0

  \context {
   \Score
  }
  
  \context {
   \Staff
  }
 }

Ylläolevassa tabulatuurissa vasemmalla olevat neljä numeroa peräkkäin eri viivoilla tarkoittavat neljää säveltä jotka soitetaan yksitellen peräkkäin. Oikealla on kaksi numeropinoa, jotka kuvaavat sointuja, eli säveliä jotka soitetaan kaikki samaan aikaan.

Tämä esimerkkitabulatuuri soitetaan seuraavalla tavalla:

 1. Painetaan A-kieli 3. nauhaa vasten, ja näpätään kieli soimaan.
 2. Painetaan D-kieli 2. nauhaa vasten, ja näpätään kieli soimaan.
 3. Painetaan D-kieli 5. nauhaa vasten, ja näpätään kieli soimaan.
 4. Painetaan G-kieli 5. nauhaa vasten, ja näpätään kieli soimaan.
 5. Painetaan yhdellä sormella B-kieli 3. nauhaa vasten, ja toisella sormella ohut E-kieli 3. nauhaa vasten, ja näpätään kaikki kolme ohuinta kieltä soimaan.
 6. Painetaan B-kieli 1. nauhaa vasten, ja näpätään kaikki kolme ohuinta kieltä soimaan.

Nuottien pituudet voidaan ilmaista esim. liitetyn nuottiviivaston avulla tai suoraan tabulatuuriin kirjoitettuna. \new StaffGroup <<
  \new Staff {
   \clef "treble_8"
   c8 e g c' \set TabStaff.minimumFret = #0 <g d' g'>4 <g c' e'>
  }

  \new TabStaff {
   \clef "moderntab"
   \new TabVoice {
    \set TabStaff.restrainOpenStrings = ##t
    \time 4/4
    \set TabStaff.minimumFret = #2
    c8 e g c' \set TabStaff.minimumFret = #0 <g d' g'>4 <g c' e'>
   }
  }
 >>
 \layout {
  indent = 0

  \context {
   \Score
  }
  
  \context {
   \Staff
  }
 }

 \new StaffGroup <<
  
  \new TabStaff {
   \clef "moderntab"
   \new TabVoice {
    \set TabStaff.restrainOpenStrings = ##t
    \time 4/4
    \set TabStaff.minimumFret = #2

    \tabFullNotation
    c8 e g c' \set TabStaff.minimumFret = #0 <g d' g'>4 <g c' e'>
   }
  }
 >>
 \layout {
  indent = 0

  \context {
   \Score
  }
  
  \context {
   \Staff
  }
 }

Tabulatuureissa käytettäviä merkintöjä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tabulatuurimerkintä tavat vaihtelevat jonkin verran. Etenkin webistä löytyvissä ASCII-tabulatuureissa on kirjavia merkintöjä.

Legatot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Merkintä ASCII Merkitys
E |-------
B |-------
G |--7h9--
D |-------
A |-------
E |-------
(engl. hammer-on), kieli laitetaan soimaan pitämällä sormea 7. nauhalla jonka jälkeen painetaan toisella sormella 9. nauhaa
E |-------
B |-------
G |--9p7--
D |-------
A |-------
E |-------
(engl. pull-off), kieli laitetaan soimaan pitämällä sormea 9. nauhalla jonka sormi nostetaan siten että tosella sormella painetaan 7. nauhaa
E |-------
B |-------
G |--7/9--
D |-------
A |-------
E |-------
(engl. slide), kieli laitetaan soimaan pitämällä sormea 7. nauhalla jonka jälkeen sormi liu’utetaan 9. nauhalle (kieltä ei näpäytetä uudelleen)

Kielen taivutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Merkintä ASCII Merkitys
b, esim. 7b (taivutuksen suuruus jätetään usein merkitsemättä), 7b8 (taivutetaan puolisävelaskelta)
E |-------
B |--12b--
G |-------
D |-------
A |-------
E |-------
(engl. bend), kieltä taivutetaan annetun määrän verran. ½ tarkoittaa puolisävelaskelta, full tai 1 koko sävelaskelta, jne. Merkintä ¼ tarkoittaa pientä alle puolisävelaskelen suurusta taivutusta.
E |----------------
B |--12b------13r--
G |----------------
D |----------------
A |----------------
E |----------------

Huomaa, että merkintöjen välissä voi olla muilla kielillä soitettuja nuotteja. Tällöin kieltä siis pidetään taivutettuna.

kieli näpätään soimaan sitten taivutetaan, pidetään ja palautetaan
pb
E |--------
B |--pb11--
G |--------
D |--------
A |--------
E |--------
(engl. prebend release), kieli taivutetaan ennen kuin se näpäytetään soimaan
(harvinainen) pbr tai pb r, esim. pb7r5; saatetaan merkitä myös pelkällä r:llä, esim. r5, joilloin taivutuksen suuruus jää määrittelemättömäksi
E |-----------
B |--pb14r12--
G |-----------
D |-----------
A |-----------
E |-----------
(engl. prebend release), kieli taivutetaan ennen kuin se näpäytetään soimaan

Huiluäänet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Merkintä ASCII Merkitys

Avoimen kielen huiluääni (engl. natural harmonic). Sormea pidetään annetun nauhan päällä kevyesti, jotta kieli ei värähtele koko pituudeltaan, ja kieli näpäytetään soimaan.

Painetun kielen huiluääni (engl. artificial harmonic). Kieltä painetaan ensimmäisen numeron osoittamalta nauhalta normaalisti. Toista sormea (joko saman tai oikean käden) pidetään suluissa olevan numeron nauha päällä kevyesti, jotta kieli ei värähtele koko pituudeltaan, ja kieli näpäytetään soimaan.


Muuta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Merkintä ASCII Merkitys
kieli laitetaan soimaan pitämällä sormea 7. nauhalla jonka jälkeen sormi liu’utetaan 9. nauhalle, jonka jälkeen kieltä näpäytetään uudelleen
E |------
B |--/8--
G |------
D |------
A |------
E |------
Kieli näpätään soimaan ja sormea liutetaan kielellä annetusta suunnasta vähitellen kieltä painaen kunnes pysähdytään annetulle nauhalle.
E |------
B |--8\--
G |------
D |------
A |------
E |------
Kieli näpätään soimaan sormi annetulla nauhalla. Sormi liu’utetaan annettuun suuntaan.


E |------
B |------
G |--5~--
D |------
A |------
E |------
ääneen lisätään vibratoa kieltä painavaa sormea liikuttamalla
PM kielirivien ylä- tai alapuolella
E |--------------
B |--------------
G |--------------
D |--------------
A |--------------
E |--0--0--0--0--
   PM. - - -|
(engl. palm mute), nuotti soitetaan dempaten kieltä kämmenellä
E |-------
B |-------
G |--x----
D |--x----
A |-------
E |-------
kieltä soitetaan pitämällä sormea löysästi kielen päällä siten, että kieli ei soi vaan siitä kuuluu perkussiomainen ääni

Klassisen kitaran nuottimerkinnät[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kitaralle kirjoitetut nuotit on perinteisesti kirjoitettu oktaavia ylemmäs, kuin ne soitetaan. Nykyään tätä merkitään usein G-avaimen alle merkittävällä 8:lla, mutta merkintä jätetään myös usein pois. Jos nuotit on siis kirjoitettu kitaralle eikä avaimen alla ole 8-merkkiä, on ne todennäköisesti tarkoitus soittaa oktaavia alempaa.

Nuottikirjoituksessa käytettyjä merkintöjä tiivistettynä.

Basso- ja diskanttinuotit merkitään erillisinä samaan viivastoon. Peukalolla soitettavien bassonuottien varret osoittavat alas ja diskanttien ylös. Kappaletta opetellessa voi eri äänet opetella ensin erikseen ja lopuksi yhdistää. Ole tarkkana, että opettelet molemmat samoilla sormituksilla.

Vasemman käden sormitukset merkitään nuotin yläpuolelle tai viereen pienillä numeroilla:

 • 0 = vapaa kieli,
 • 1 = etusormi,
 • 2 = keskisormi,
 • 3 = nimetön ja
 • 4 = pikkusormi.

Oikean käden sormi merkitään kirjaimella:

 • p = peukalo,
 • i = etusomi,
 • m = keskisormi ja
 • a = nimetön.

Käytettävä kieli merkitään ympyröidyllä numerolla. Roomalaisella numerolla ilmastaan nauha, jolla etusormi on (kuvassa V).

Kaikkia merkintöjä käytetään säästeliäästi merkiten vain epäselvimmät kohdat.

Aiheesta muualla[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]