Siirry sisältöön

Moduuli:EdellinenSeuraava/data/Musiikin taulukot

Wikikirjastosta

Tämän moduulin ohjeistuksen voi tehdä sivulle Moduuli:EdellinenSeuraava/data/Musiikin taulukot/ohje

return {
  {
    osa = "",
    sivut = {
      { "Kirjan käytännöt", 5 },
    }
  },
  {
    osa = "Perusteet",
    sivut = {
      { "Intervallit", 50 },
      { "Nuottien väliset intervallit", 100 },
      { "Oktaavialat", 75 },
    },
  },

  {
    osa = "Nuottikirjoitus",
    sivut = {
      { "Symbolit", 50 },
      { "Symbolit/Nuottiviivasto", 0 },
      { "Symbolit/Nuottien väliset suhteet", 0 },
      { "Symbolit/Nuotteihin liitettäviä esitysmerkkejä", 0 },
      { "Symbolit/Kertausmerkit", 0 },
      { "Symbolit/Korukuvioita", 0 },
      { "Sävellajien etumerkit", 89 },
      { "Soitinten transponointitaulukko", 75 },
      { "Transponoivia soittimia ja esimerkkejä", 50 }
    },
  },

  {
    osa = "Rytmi",
    sivut = {
      { "Nuottien ja taukojen kestot", 0 },
      { "Rytmin jakoisuus", 0 },
      { "Poikkeukselliset jaot", 0 },
    },
  },

  {
    osa = "Melodia",
    sivut = {
      { "Asteikot", 0 },
      { "Harmoninen molli eri sävellajeissa", 0 },
      { "Melodinen molli eri sävellajeissa", 0 },
      { "Itämainen molli eri sävellajeissa", 0 },
      { "Pentatonisia asteikkoja", 0 },
      { "Pentatoninen duuriasteikko eri sävellajeissa", 0 },
      { "Pentatoninen molliasteikko eri sävellajeissa", 0 },
      { "Moodit eli kirkkosävellajit", 0 },
      { "Moodit eri sävellajeissa", 0 },
      { "Jazz-mollin moodit", 0 },
      { "Jazz-mollin moodit eri sävellajeissa", 0 },
      { "Harmonisen mollin moodit", 0 },
      { "Harmonisen mollin moodit eri sävellajeissa", 0 },
      { "Dim-asteikot", 0 },
    },
  },
  {
    osa = "Harmoniaoppi",
    sivut = {
      { "Kvinttiympyrä", 100 },
      { "Soinnut sävellajeittain", 0 },
      { "Soinnut", 0 },
      { "Sointujen nimissä käytettäviä merkintöjä", 0 },
      { "Sointujen transponointi", 0 },
      { "Sointusävelten asettelu", 0 },
    },
  },
  {
    osa = "Fysiikka",
    sivut = {
      { "Sävelten taajuudet", 0 },
    },
  }
}