Moduuli:Musiikin taulukot/Pianon sointuote

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Moduuli kosketinsoitinsormitusten piirtämiseen.

Funktio SointuoteNuoteista[muokkaa wikitekstiä]

 • Numeroparametrit: jokainen parametri on nuottinimi tai "+". Nuotit annetaan nousevassa järjestyksessä eli jälkimmäinen nuotti tulkitaan aina edellistä ylemmäksi. Esim.:
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteNuoteista|c|b}}
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteNuoteista|c|c}}
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteNuoteista|c|d}}
 • Plusmerkillä (+) voi hypätä ylemmäs kokonaisen oktaavin:
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteNuoteista|c|+|d}}
 • Piirtäminen aloitetaan ja lopetetaan aina toiseen kahden valkoisen koskettimen väliin. Alku- ja loppukohta asetetaan automaattisesti ellei parametreilla alku ja pituus muuta määrätä. Nuotit c:stä e:hen aloitetaan c:stä ja f:stä b:hen f:stä:
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteNuoteista|f|a|c}}
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteNuoteista|d|f♯|a|c}}
 • Alkukohdan voi pakottaa c:hen ensimmäinen-parametrilla:
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteNuoteista|f|a|c|ensimmäinen=c}}

Funktio SointuoteSormio[muokkaa wikitekstiä]

Parametrit:

 • väri<n>: (jossa n on jokin kokonaisluku) painetun koskettimen väri muodossa <valkoisen väri>;<mustan väri>; jos värejä ei anneta, käytetään moduulissa valmiina olevaa neljää väriä
 • Kaikki seuraavat parametrit annetaan muodossa <nuotinnimi><oktaavi>, jossa oktaavi on tieteellisen merkintätavan mukainen; esim. "c4" (= keski-c)
 • ensimmäinen: parametrin arvo on ensimmäinen näytettävä kosketin
 • viimeinen: parametrin arvo on viimeinen näytettävä kosketin
 • Muut nimetyt parametrit ovat painetut nuotit, joilla parametrin arvo on nuotin väri
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteSormio|ensimmäinen=c4|viimeinen=b4|c4=1|e4=1|g4=1}}
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteSormio|ensimmäinen=c4|viimeinen=b4|c4=1|cis4=1|d4=2|dis4=2|f4=3|fis4=3|g4=4|gis4=4}}
 • ensimmäinen ja viimeinen voivat olla mitä tahansa valkoisia koskettimia
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteSormio|ensimmäinen=a0|viimeinen=c8|c4=1}}
 • Värit voi vaihtaa väri-parametreilla. Värit voi antaa missä tahansa Värit-moduulin tukemassa muodossa (paitsi rgba).
{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteSormio|ensimmäinen=f3|viimeinen=b4|väri1=rgb(234,83,122);rgb(10,25,222)|väri2=#34f3a3;#bc98f1|g3=2|c4=1|e4=1|g4=2}}


TODO

{{#invoke:Musiikin taulukot/Pianon sointuote|SointuoteSormio|ensimmäinen=f3|viimeinen=b4|väri2=gray(0.3);gray(0.8)|g3=2|c4=1|e4=1|g4=2}}

--- Moduuli kosketinsoittimen sointuotteiden piirtämiseen. Generoi timeline-lisäosan avulla kuvan.
local p = {}

local notedata  = require "Moduuli:Kitarakirja/Nuottidata"
local tekstipohja = require "Moduuli:Tekstipohja"
local hsl = require "Moduuli:Värit"

-- Valkoisen koskettimen leveys.
local KEY_W = 12

-- Vasen marginaali. Pitää olla sama kuin PlotArea left.
local LMARGIN = 0
-- Oikea marginaali. Pitää olla sama kuin PlotArea right.
local RMARGIN = 0

-- Originaali: [https://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:KlavierAkkord/Doku#Alte_Version_mit_Timeline]
local template = [=[

ImageSize = width:{{{WIDTH}}} height:60
PlotArea = left:0 right:0 top:1 bottom:1
TimeAxis = orientation:vertical
#AlignBars = justify
AlignBars = early
Colors =
 id:s value:gray(0.0)
 id:textcol value:gray(0.5)
 id:w value:gray(1)
 {{{COLORS
 }}}

Period = from:0 till:60

Define $keyB = from:24 till:end width:6
Define $keyW = from:start till:end width:10 color:wx
Define $spalt = from:2 till:end color:black width:0.2

LineData =
# layer:front

 {{{WHITE_KEYS
 }}}

 {{{EDGES
 }}}

 {{{BLACK_KEYS
 }}}

 at:2 color:black width:0.2
 at:59 color:black width:0.2

TextData =
# pos:(11,50) textcolor:textcol fontsize:XL
 pos:(7,30) textcolor:textcol fontsize:S
 tabs:({{{TABS}}})
 text:{{{NOTENAMES}}}

# {{{DUMMY}}}
]=]


-- Mustien ja valkoisten koskettimien sarja. Voidaan aloittaa lukeminen joko indeksistä 1 tai 6.
local pattern = { 10, 1, 0, 1, 0, 10, 1, 0, 1, 0, 1, 0 }

-- Valkoisiin koskettimiin piirrettävät ja kommentteihin (tulostettavat) nuotinnimet.
local noteNames = { "c", "c♯/d♭", "d", "d♯/e♭", "e", "f", "f♯/g♭", "g", "g♯/a♭", "a", "a♯/b♭", "b" }


-- Mahdolliset merkinnät: http://ploticus.sourceforge.net/doc/color.html
-- Parittomat ovat valkoisia, parilliset mustia. Parametrin indeksi kerrotaan 2:lla.
-- Esim. 1 tarkoittaa 1. ja 2., 2 taas 3. ja 4.
local colors = {
  [1] = "rgb(0.91,0.68,0.69)",
  [2] = "rgb(0.8,0.14,0.16)",
  [3] = "rgb(0.74,0.8,0.9)",
  [4] = "rgb(0.22,0.41,0.69)",
  [5] = "rgb(0.73,0.85,0.64)",
  [6] = "rgb(0.25,0.6,0.32)",
  [7] = "rgb(0.94,0.79,0.64)",
  [8] = "rgb(0.85,0.49,0.19)",
  [9] = "rgb(0.71,0.72,0.72)",
  [10] = "rgb(0.33,0.31,0.33)",
  [11] = "rgb(0.75,0.65,0.8)",
  [12] = "rgb(0.42,0.3,0.6)",
  [13] = "rgb(0.81,0.66,0.61)",
  [14] = "rgb(0.57,0.14,0.15)",
  [15] = "rgb(0.91,0.89,0.75)",
  [16] = "rgb(0.58,0.55,0.24)",
}

--- Muotoilee viittauksen annettuun, numerolla viitattuun väriin.
-- @param index väriparin numero
-- @param bw   'white' tai 'black'
-- @return    viittaus Colors-osan taulukkoon esim. 'color3'
local function get_color(index, bw)
  if index < 1 or index > math.floor(#colors / 2) then
   error("Virheellinen värin indeksi: " .. tostring(index))
  end

  if bw == "white" then
   return "color" .. tostring((index - 1) * 2 + 1)
  else
   return "color" .. tostring((index - 1) * 2 + 2)
  end
end

--- Asettaa väriparin.
-- @param index  väriparin numero
-- @param colorW painetun valkoisen väri
-- @param colorW painetun mustan väri
local function set_color(index, colorW, colorB)
  colors[(index - 1) * 2 + 1] = hsl.alter_color{ color = colorW, output = "rgb0.1" }
  colors[(index - 1) * 2 + 2] = hsl.alter_color{ color = colorB, output = "rgb0.1" }
end

--- Muotoilee väritaulukon (@see colors) Timelinen käyttämään muotoon.
local function format_colortable()
  local out = {}

  for key, val in ipairs(colors) do
   table.insert(out, "id:color" .. key .. " value:" .. val)
  end

  return table.concat(out, "\n")
end


--- Generoi timeline-koodin.
-- @param start  Ensimmäisen koskettimen kokonaislukuarvo.
-- @param length  Piirrettävien koskettimien määrä.
-- @param pressed Taulukko, pituudelta length, jossa painettujen koskettimien arvona on väri muiden nil.
--         Taulukon indeksi on (nuotin kokonaislukuarvo) - start ja pituus korkeintaan length.
-- @param dummy:  Tilapäinen bugin kiertoparametri, joka ei vaikuta
--         lopputulokseen muuten kuin lisäämällä tyhjää, jolloin koodi
--         poikkeaa aiemmasta ja kuva piirrettään uudellen.
--         TODO: tarviiko lengthiä
local function create_image(start, length, pressed, dummy)
  local outputWhites = { }
  local outputEdges = { }
  local outputBlacks = { }
  local outputTabs  = { }
  local outputNames = { }

  -- 1-alkuinen indeksi pressed-taulukkoon
  local pressedIndex = 1

  -- Valkoisen ja mustan tai tyhjän muodostamaa kosketinparia kuvaava arvo.
  local pairIndex = 0

  -- 0-alkuinen mod 12 -indeksi
  local ch_idx = start % 12
  local octave

  --assert ( length == #pressed, "length: " .. tostring(length) .. ", #pressed: " .. tostring(#pressed) )

  for pressedIndex = 1, length, 1 do
   ch_idx = (start + (pressedIndex - 1)) % 12
   octave = math.floor((start + (pressedIndex - 1)) / 12)

   local tp = pattern[ch_idx + 1]
   if tp % 10 == 0 then -- Valkoinen kosketin.

	 table.insert(outputWhites, "# " .. noteNames[ch_idx + 1])
	 if pressed[pressedIndex] then
	  local color = get_color(tonumber(pressed[pressedIndex]), 'white')
	  -- Valkoinen tehdään kahdesta palkista.
	  table.insert(outputWhites, "$keyW atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + 4  + LMARGIN) .. " color:" .. color)
	  table.insert(outputWhites, "$keyW atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + 8.5 + LMARGIN) .. " color:" .. color)
	  --table.insert(outputWhites, "$keyW atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + KEY_W/2 + 4  + LMARGIN) .. " color:" .. color)
	  --table.insert(outputWhites, "$keyW atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + KEY_W/2 + 8.5 + LMARGIN) .. " color:" .. color)
	 else
	  -- Painamattomia ei tarvitse lisätä, koska tausta on valkoinen.
	  table.insert(outputWhites, "#$keyW atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + 4  + LMARGIN) .. " color:w")
	  table.insert(outputWhites, "#$keyW atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + 8.5 + LMARGIN) .. " color:w")
	 end
	 table.insert(outputWhites, "")

	 -- Valkosia koskettimia erottava pystyviiva.
	 table.insert(outputEdges, "$spalt atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + LMARGIN))

	 -- Nuotinnimien kohdat ja nuotinnimet.
	 table.insert(outputTabs, tostring(pairIndex * KEY_W + LMARGIN) .. "-center")
	 table.insert(outputNames, "^" .. noteNames[ch_idx + 1])

	 pairIndex = pairIndex + 1

	 -- Hypätään yksi yli mustien indekseissä, että saadaan väli kohtaan, jossa on kaksi valkoista vierekkäin.
	 -- Jos ollaan ensimmäisessä koskettimessa skipataan musta aloitettiin sitten mistä tahansa. Esim.
	 -- jos aloitetaan a:sta, jää edeltävä gis pois.
	 if tp == 10 or pressedIndex == 1 then
	  table.insert(outputBlacks, "")
	 end

   elseif tp == 1 then -- Musta kosketin.
	 table.insert(outputBlacks, "# " .. noteNames[ch_idx + 1])
	 if pressed[pressedIndex] then
	  local color = get_color(tonumber(pressed[pressedIndex]), 'black')
	  table.insert(outputBlacks, "$keyB atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + LMARGIN) .. " color:" .. color)
	  --table.insert(outputBlacks, "$keyB atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W - 3 + LMARGIN) .. " color:" .. color)
	  --table.insert(outputBlacks, "$keyB atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + 3 + LMARGIN) .. " color:" .. color)
	 else
	  table.insert(outputBlacks, "$keyB atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + LMARGIN) .. " color:s")
	  --table.insert(outputBlacks, "$keyB atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W - 3 + LMARGIN) .. " color:s")
	  --table.insert(outputBlacks, "$keyB atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + 3 + LMARGIN) .. " color:s")
	 end
   end
  end

  table.insert(outputEdges, "$spalt atpos:" .. tostring(pairIndex * KEY_W + LMARGIN - 1))
  table.insert(outputEdges, "")
  table.insert(outputTabs, tostring(pairIndex * KEY_W) .. "-left")
  width = tostring(pairIndex * KEY_W + LMARGIN + RMARGIN)

  return tekstipohja.korvaaMuuttujat(template, {
  					 ["WIDTH"]   = width,
  					 ["WHITE_KEYS"] = table.concat(outputWhites, "\n"),
  					 ["BLACK_KEYS"] = table.concat(outputBlacks, "\n"),
  					 ["EDGES"]   = table.concat(outputEdges, "\n"),
  					 ["TABS"]    = table.concat(outputTabs, ","),
  					 ["NOTENAMES"] = table.concat(outputNames, ""),
					 ["COLORS"]   = format_colortable(),
					 ["DUMMY"]   = string.rep("X", tonumber(dummy or "0")) })
end

--- Palauttaa annettua merkkijonomuotoista nuottia (esim. "c4") vastaavat arvot.
-- @return Nuotin nimi, esim. "c".
-- @return Oktaavi, esim. 4.
local function parse_notestring(notestr)
  local name, oct = mw.ustring.match(notestr, "([^%d]*)(%d)")
  if not name or not oct then
   error("Virheellinen nuotti: " .. notestr)
  end

  return name, tonumber(oct)
end


--- Piirtää annetun alku- ja loppukohdan välisen sormion, jossa on painettuja koskettimia.
-- @param frame
--  ['ensimmäinen'] : ensimmäinen sisällytettävä näppäin
--  ['viimeinen'] :  viimeinen sisällytettävä näppäin
--  muut nimetyt :
--    (muotoa c0, c#0, d0 ... c1 ... b8) :
--         painetut nuotit. Parametrin arvo on painetun
--         koskettimen värinumero.
--    (muotoa väri1, väri2...) :
--         arvo on väri Plotibuksen käyttämässä muodossa [linkki]. Väreihin
--         viitataan nuottiparametreissa numeroilla.
function p.SointuoteSormio(frame)
  local first = frame.args["ensimmäinen"] or "c1"
  local last = frame.args["viimeinen"] or "b8"

  -- Syötteeksi kelpaavat nuotit.
  local white_keys = "cdefgab"

  -- First_integer ja last_integer: Nuotit täysasteikolla kokonaislukuina esitettynä, esim. c0 = 0, c4 = 37
  local first_n, first_o = parse_notestring(first)
  first_integer = notedata.getNoteIndex(first_n, first_o)
  if not first_n then
   error("Virheellinen parametri ensimmäinen. Kelvolliset arvot ovat c, d, e, f, g ja b")
  end

  local last_n, last_o = parse_notestring(last)
  last_integer = notedata.getNoteIndex(last_n, last_o)
  if not last_n then
   error("Virheellinen parametri viimeinen. Kelvolliset arvot ovat c, d, e, f, g, a ja b")
  end

  -- Tarkistetaan, että arvoksi on annettu valkoinen kosketin.
  if not white_keys:find(first_n) then
   error("Virheellinen parametrin 'ensimmäinen' arvo: " .. first)
  end

  if not white_keys:find(last_n) then
   error("Virheellinen parametrin 'viimeinen' arvo: " .. last)
  end


  local length = last_integer - first_integer + 1

  if length < 0 then
   error("Parametrin 'viimeinen' pitää olla suurempi kuin parametrin 'ensimmäinen'.")
  elseif length < 3 then
   error("Pitää olla vähintään kolme kosketinta.")
  end


  local pressed = { }

  -- Katsotaan mitkä nuotit on annettu painettuina ja merkitään ne pressed-taulukkoon.
  for note, val in pairs(frame.args) do
   note = note:gsub("is", "♯")
   note = note:gsub("es", "♭")

   if note ~= "ensimmäinen" and note ~= "viimeinen" then
	 local note_name, octave = parse_notestring(note)
	 if note_name == "väri" then
	  local colors = mw.text.split(val, ";", true)
	  if #colors ~= 2 then
	    error("Tarvitaan kaksi väriä: " .. note .. "=" .. val)
	  end
	  set_color(octave, colors[1], colors[2])
	 else
	  note_integer = notedata.getNoteIndex(note_name, octave)
	  if note_integer < first_integer or note_integer > last_integer then
	    error("Nuotti ei mahdu annetulle välille: " .. note)
	  end
	  pressed[note_integer - first_integer + 1] = val
	 end
   end
  end

  if frame.args["nowiki"] then
   return "<pre>\n" .. create_image(first_integer, length, pressed, frame.args.dummy) .. "</pre>"
  else
   return frame:extensionTag{ name = "timeline", content = create_image(first_integer, length, pressed, frame.args.dummy) }
  end
end

function p.SointuoteNuoteista(frame)
  local notes = frame.args
  local octave = 0
  local pressed = {}
  local first_integer   -- 0-alkuinen indeksi koko asteikolla
  local last_integer   -- 0-alkuinen indeksi koko asteikolla
  local prevInteger = -1 -- 0-alkuinen indeksi koko asteikolla
  local first
  local last

  if frame.args["nuotit"] then
   notes = mw.text.split(frame.args.nuotit, "–", true)
  else
   notes = frame.args
  end

  if #notes < 3 then
   --error("Liian vähän nuotteja")
  end

  if frame.args["ensimmäinen"] then
   first_n = frame.args["ensimmäinen"]
  else
   local note_n = notes[1]
   if notedata.getNoteIndex(note_n, 0) < 5 then
	 first_n = "c"
   else
	 first_n = "f"
   end
  end
  first_integer = notedata.getNoteIndex(first_n, 0)
  prevInteger = first_integer - 1

  -- Syötetaulukon pituus. Lasketaan, koska # ei toimi frame.args-taulukolla.
  local n_notes = 0

  for index, note in ipairs(notes) do
   n_notes = n_notes + 1
   note = note:gsub("is", "♯")
   note = note:gsub("as", "♭")
   if note == "+" then
	 octave = octave + 1
   else
	 -- Oletetaan että nuotit on annettu nousevassa järjestyksessä.
	 local integer = notedata.getNoteIndex(note, 0)
	 if integer <= prevInteger then
	  octave = octave + 1
	 end
	 prevInteger = integer
	 pressed[(12 * octave + integer) - first_integer + 1] = 1
   end
  end

  -- Viimeisen nuotin nimi. Jos käyttäjä ei anna, lopetaan e:hen tai b:hen
  -- riippuen siitä onko annetun soinnun viimeinen nuotti välillä c–e vai f–b.
  if frame.args["viimeinen"] then
   last_n = frame.args["viimeinen"]
  else
   local note_n = notes[n_notes]
   if notedata.getNoteIndex(note_n, 0) < 5 then
	 last_n = "e"

   else
	 last_n = "b"
   end
  end

  -- Viimeisen nuotin absoluuttinen luku.
  integer = notedata.getNoteIndex(last_n, 0)
  if integer < prevInteger then
   octave = octave + 1
  end
  last_integer = 12*octave + integer

  length = last_integer - first_integer + 1
  if frame.args["nowiki"] then
   return "<pre>\n" .. create_image(first_integer, length, pressed, frame.args.dummy) .. "</pre>"
  else
   return frame:extensionTag{ name = "timeline", content = create_image(first_integer, length, pressed, frame.args.dummy) }
  end
end

return p