Musiikin taulukot/Itämainen molli eri sävellajeissa

00% valmis
Wikikirjastosta


Itämainen molli eri sävellajeissa
1 s2 p3 y4 5 p6 s7 8 s7 p6 5 4 p3 s2 1
a♯ b♯ c♯ d𝄪 e♯ f♯ g𝄪 a♯ g𝄪 f♯ e♯ d♯ c♯ b♯ a♯
d♯ e♯ f♯ g𝄪 a♯ b (h) c𝄪 d♯ c𝄪 b (h) a♯ g♯ f♯ e♯ d♯
g♯ a♯ b (h) c𝄪 d♯ e f𝄪 g♯ f𝄪 e d♯ c♯ b (h) a♯ g♯
c♯ d♯ e f𝄪 g♯ a b♯ c♯ b♯ a g♯ f♯ e d♯ c♯
f♯ g♯ a b♯ c♯ d e♯ f♯ e♯ d c♯ b (h) a g♯ f♯
b (h) c♯ d e♯ f♯ g a♯ b (h) a♯ g f♯ e d c♯ b (h)
e f♯ g a♯ b (h) c d♯ e d♯ c b (h) a g f♯ e
a b (h) c d♯ e f g♯ a g♯ f e d c b (h) a
d e f g♯ a b♭ (b) c♯ d c♯ b♭ (b) a g f e d
g a b♭ (b) c♯ d e♭ f♯ g f♯ e♭ d c b♭ (b) a g
c d e♭ f♯ g a♭ b (h) c b (h) a♭ g f e♭ d c
f g a♭ b (h) c d♭ e f e d♭ c b♭ (b) a♭ g f
b♭ (b) c d♭ e f g♭ a b♭ (b) a g♭ f e♭ d♭ c b♭ (b)
e♭ f g♭ a b♭ (b) c♭ d e♭ d c♭ b♭ (b) a♭ g♭ f e♭
a♭ b♭ (b) c♭ d e♭ f♭ g a♭ g f♭ e♭ d♭ c♭ b♭ (b) a♭