Musiikin taulukot/Moodit eli kirkkosävellajit

00% valmis
Wikikirjastosta


Moodit eli autenttiset kirkkosävellajit
Aste Nimi Kaava Esimerkki
I jooninen*
1 s2 s3 4 5 s6 s7 8
1 1 ½ 1 1 1 ½
c

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 c'4 d' e' f' g' a' b' c''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 b' a' g' f' e' d' c' 
}
II doorinen
1 s2 p3 4 5 s6 p7 8
1 ½ 1 1 1 ½ 1
d

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 d'4 e' f' g' a' b' c'' d''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 c'' b' a' g' f' e' d'
}
c

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 \transpose d' c' {
 d'4 e' f' g' a' b' c'' d''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 c'' b' a' g' f' e' d'
 }
}
III fryyginen
1 p2 p3 4 5 p6 p7 8
½ 1 1 1 ½ 1 1
e

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 e'4 f' g' a' b' c'' d'' e''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 d'' c'' b' a' g' f' e'
}
c

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 \transpose e' c' {
 e'4 f' g' a' b' c'' d'' e''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 d'' c'' b' a' g' f' e'
 }
}
IV lyydinen
1 s2 s3 y4 5 s6 s7 8
1 1 1 ½ 1 1 ½
f

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 f'4 g' a' b' c'' d'' e'' f''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 e'' d'' c'' b' a' g' f'
}
c

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 \transpose f' c' {
 f'4 g' a' b' c'' d'' e'' f''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 e'' d'' c'' b' a' g' f'
 }
}
V miksolyydinen
1 s2 s3 4 5 s6 p7 8
1 1 ½ 1 1 ½ 1
g

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 g'4 a' b' c'' d'' e'' f'' g''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 f'' e'' d'' c'' b' a' g'
}
c

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 \transpose g' c' {
 g'4 a' b' c'' d'' e'' f'' g''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 f'' e'' d'' c'' b' a' g'
 }
}
VI aiolinen**
1 s2 p3 4 5 p6 p7 8
1 ½ 1 1 ½ 1 1
a

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 a'4 b' c'' d'' e'' f'' g'' a''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 g'' f'' e'' d'' c'' b' a'
}
c

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 \transpose a' c' {
 a'4 b' c'' d'' e'' f'' g'' a''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 g'' f'' e'' d'' c'' b' a'
 }
}
VII lokrinen
1 p2 p3 4 v5 p6 p7 8
½ 1 1 ½ 1 1 1
b (h)

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 b'4 c'' d'' e'' f'' g'' a'' b''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 a'' g'' f'' e'' d'' c'' b'
}
c

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 \transpose b' c' {
 b'4 c'' d'' e'' f'' g'' a'' b''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 a'' g'' f'' e'' d'' c'' b'
 }
}

* Sama kuin duuriasteikko.

** Sama kuin luonnollinen molliasteikko.