Musiikin taulukot/Nuottien ja taukojen kestot

00% valmis
Wikikirjastosta


Nuotti Tauko Nimi Suhteellinen kesto
Pisteetön Yksi piste Kaksi pistettä Kolme pistettä
kaksoiskokonuotti, brevis 2 2 + 1
= 3
2 + 1 + 1/2
= 3 1/2
2 + 1 + 1/2 + 1/4
= 3 3/4
kokonuotti 1 1 + 1/2
= 1 1/2
1 + 1/2 + 1/4
= 1 3/4
1 + 1/2 + 1/4 + 1/8
= 1 7/8
puolinuotti 1/2 1/2 + 1/4
= 3/4
1/2 + 1/4 + 1/8
= 7/8
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16
= 15/16
tai neljäsosanuotti, neljännesnuotti 1/4 1/4 + 1/8
= 3/8
1/4 + 1/8 + 1/16
= 7/16
1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32
= 15/32
kahdeksasosanuotti, kahdeksannesnuotti 1/8 1/8 + 1/16
= 3/16
1/8 + 1/16 + 1/32
= 7/32
1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64
= 15/64
kuudestoistaosanuotti 1/16 1/16 + 1/32
= 3/32
1/16 + 1/32 + 1/64
= 7/64
1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128
= 15/128
kolmaskymmeneskahdesosanuotti 1/32 1/32 + 1/64
= 3/64
1/32 + 1/64 + 1/128
= 7/128
1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256
= 15/256
kuudeskymmenesneljäsosanuotti 1/64 1/64 + 1/128
= 3/128
1/64 + 1/128 + 1/256
= 7/256
1/64 + 1/128 + 1/256 + 1/512
= 15/512
sadaskahdeskymmeneskahdeksasosanuotti 1/128 1/128 + 1/256
= 3/256
1/128 + 1/256 + 1/512
= 7/512
1/128 + 1/256 + 1/512 + 1/1024
= 15/1024
kahdessadasviideskymmeneskuudesosanuotti 1/256 1/256 + 1/512
= 3/512
1/256 + 1/512 + 1/1024
= 7/1024
1/256 + 1/512 + 1/1024 + 1/2048
= 15/2048