00% valmis

Musiikin taulukot/Nuottien ja taukojen kestot

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun


Nuotti Tauko Nimi Suhteellinen kesto
Pisteetön Yksi piste Kaksi pistettä Kolme pistettä
Breve.gif Breve rest.svg kaksoiskokonuotti, brevis 2 2 + 1
= 3
2 + 1 + 1/2
= 3 1/2
2 + 1 + 1/2 + 1/4
= 3 3/4
Whole note.gif Whole rest.svg kokonuotti 1 1 + 1/2
= 1 1/2
1 + 1/2 + 1/4
= 1 3/4
1 + 1/2 + 1/4 + 1/8
= 1 7/8
Half note.gif Half rest.svg puolinuotti 1/2 1/2 + 1/4
= 3/4
1/2 + 1/4 + 1/8
= 7/8
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16
= 15/16
Quarter note.gif Crotchet rest alt plain-svg.svg tai Crotchet rest plain-svg.svg neljäsosanuotti, neljännesnuotti 1/4 1/4 + 1/8
= 3/8
1/4 + 1/8 + 1/16
= 7/16
1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32
= 15/32
8thNote.svg Eighth rest.svg kahdeksasosanuotti, kahdeksannesnuotti 1/8 1/8 + 1/16
= 3/16
1/8 + 1/16 + 1/32
= 7/32
1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64
= 15/64
Sixteenth note.gif 16th rest.svg kuudestoistaosanuotti 1/16 1/16 + 1/32
= 3/32
1/16 + 1/32 + 1/64
= 7/64
1/16 + 1/32 + 1/64 + 1/128
= 15/128
32nd note.svg 32nd rest.svg kolmaskymmeneskahdesosanuotti 1/32 1/32 + 1/64
= 3/64
1/32 + 1/64 + 1/128
= 7/128
1/32 + 1/64 + 1/128 + 1/256
= 15/256
64th note.svg 64th rest.svg kuudeskymmenesneljäsosanuotti 1/64 1/64 + 1/128
= 3/128
1/64 + 1/128 + 1/256
= 7/256
1/64 + 1/128 + 1/256 + 1/512
= 15/512
Quintuple-croche tête en bas.svg 128th rest.svg sadaskahdeskymmeneskahdeksasosanuotti 1/128 1/128 + 1/256
= 3/256
1/128 + 1/256 + 1/512
= 7/512
1/128 + 1/256 + 1/512 + 1/1024
= 15/1024
Semigarrapatea.svg Silencio de semigarrapatea.svg kahdessadasviideskymmeneskuudesosanuotti 1/256 1/256 + 1/512
= 3/512
1/256 + 1/512 + 1/1024
= 7/1024
1/256 + 1/512 + 1/1024 + 1/2048
= 15/2048

YB0104 Valeur relative notes.png

YB0105 Valeur relative silences.png

Dotted notes3.svg

YB0109 Notes pointees.png

13- tie.jpg