Siirry sisältöön

Musiikin taulukot/Poikkeukselliset jaot

00% valmis
Wikikirjastosta


Tasajakoinen perusrytmi
Nimi Merkintä Esimerkki
trioli
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 4/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \tuplet 3/4 { es''4 es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 4/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \tuplet 3/4 { es''4 es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 4/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' es'' | \tuplet 3/4 { es''4 es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 4/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' es'' | \tuplet 3/4 { es''4 es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c'1 | c'1 }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
kvintoli
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 4/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \tuplet 5/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 4/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \tuplet 5/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 4/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' es'' | \tuplet 5/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 4/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' es'' | \tuplet 5/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c'1 | c'1 }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
sekstoli
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 4/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \tuplet 6/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 4/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \tuplet 6/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 4/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' es'' | \tuplet 6/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 4/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' es'' | \tuplet 6/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c'1 | c'1 }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
septoli
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 4/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \tuplet 7/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 4/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \tuplet 7/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 4/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' es'' | \tuplet 7/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 4/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' es'' | \tuplet 7/4 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c'1 | c'1 }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
(tavallinen)
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 4/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne es''4 es'' es'' es'' }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 4/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne es''4 es'' es'' es'' }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}


Kolmijakoinen perusrytmi
Nimi Merkintä Esimerkki
duoli*
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 3/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \tuplet 2/3 { es''4 es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \tuplet 2/3 { es''4 es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 3/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' | \tuplet 2/3 { es''4 es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' | \tuplet 2/3 { es''4 es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c'2. | c'2. }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
kvartoli
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 3/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \tuplet 4/3 { es''4 es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \tuplet 4/3 { es''4 es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 3/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' | \tuplet 4/3 { es''4 es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' | \tuplet 4/3 { es''4 es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c'2. | c'2. }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
kvintoli
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 3/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \tuplet 5/3 { es''4 es'' es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \tuplet 5/3 { es''4 es'' es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 3/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' | \tuplet 5/3 { es''4 es'' es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' | \tuplet 5/3 { es''4 es'' es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c'2. | c'2. }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
septoli
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 3/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \tuplet 7/3 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \tuplet 7/3 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 3/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' | \tuplet 7/3 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' es'' } }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne \magnifyStaff #2/3 es''4 es'' es'' | \tuplet 7/3 { es''4 es'' es'' es'' es'' es'' es'' } }
    \new Voice { \voiceTwo c'2. | c'2. }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}
(tavallinen)
\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 3/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne es''4 es'' es'' }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne es''4 es'' es'' }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}

* Poikkeukselliesti tämä pidentää nuottien kestoa ja vastaa merkintää

\header {
 tagline = ##f
}


\score {
 \new RhythmicStaff {
  \time 3/4
  \numericTimeSignature
  \new Voice { \voiceOne es''4. es'' }
 }
 \layout { }
}

\score {
 \new Staff {
  \time 3/4
  \set Staff.midiInstrument = "drums"
  \repeat unfold 4 {
   <<
    \new Voice { \voiceOne es''4. es'' }
    \new Voice { \voiceTwo c,4 c, c, }
   >>
  }
 }
 \midi {
  \context {
   \Score tempoWholesPerMinute = #(ly:make-moment 100 4)
  }
 }
}