Musiikin taulukot/Vaihtoehtoinen pentatoninen molliasteikko eri sävellajeissa

Wikikirjastosta


Vaihtoehtoinen pentatoninen molliasteikko eri sävellajeissa
1 s2 p3 5 p6 8
a♯ b♯ c♯ e♯ f♯ a♯
d♯ e♯ f♯ a♯ b (h) d♯
g♯ a♯ b (h) d♯ e g♯
c♯ d♯ e g♯ a c♯
f♯ g♯ a c♯ d f♯
b (h) c♯ d f♯ g b (h)
e f♯ g b (h) c e
a b (h) c e f a
d e f a b♭ (b) d
g a b♭ (b) d e♭ g
c d e♭ g a♭ c
f g a♭ c d♭ f
b♭ (b) c d♭ f g♭ b♭ (b)
e♭ f g♭ b♭ (b) c♭ e♭
a♭ b♭ (b) c♭ e♭ f♭ a♭