Python 3/Syntaksi

Wikikirjastosta

Pythonin syntaksi on tiivistä, yksinkertaista ja helposti luettavaa. Koodilohkoja ei määritellä ympäröimällä aaltosulkeilla vaan sisennyksen perusteella. Kaksoispiste tulee aina lohkon alkaessa (class, def, if jne.) jälkeen. Puolipisteitä ei käytetä.

Kommentointi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kommentit lähdekoodissa on tarkoitettu ihmisten luettavaksi. Kommenttien tarkoitus on helpottaa koodin lukemista. Yksirivinen kommentti alkaa #-merkillä (risutaita eli hash) ja päättyy rivinvaihtoon. Monirivinen kommentti alkaa kolmella "-merkillä (lainausmerkki) ja päättyy samoin. Python-tulkki ei lue kommentteja lukuun ottamatta kahta ensimmäistä riviä. Ensimmäisellä rivillä on Python-tulkin sijainti ja toisella rivillä on käytössä oleva merkistökoodaus.

#!/usr/bin/env python3

# Tässä on kommentti
print ("Hei!") # Kommentti voi olla myös rivin lopussa

Muuttujat ja tyypit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muuttujen samoin kuin funktioiden ja luokkien nimet voivat Pythonissa sisältää useimpia Unicoden kirjain- ja numeromerkkejä sekä alaviivan (_). Nimi ei kuitenkaan saa alkaa numerolla. Kahdella alaviivalla alkavat ja päättyvät nimet on varattu Pythonin sisäiseen käyttöön.

i = 1
arvo = 3
luku2 = 99
taulukon_rivi = 2
syöte = "banaani"
ääkköset = "äöu"
φ = 1.618034
tyyyppi esimerkki
kokonaisluku 2, -100
liukuluku 0.8, -1.0, 4.347826101936236e+25
kompleksiluku 5+0j, -13-0j, 2.6+2.5j
merkkijono "kana", "" (tai vaihtoehtoisesti 'kana', '')
totuusarvo True, False
tyhjä arvo None
funktio
olio

Kaikki tyypit ovat Pythonissa kuitenkin pohjimmiltaan olioita.

Muuttujaa ei ole Pythonissa sidottu tiettyyn tyyppiin, vaan samaan muuttujaan voi tallentaa erityyppistä tietoa. Katso kuitenkin myös Funktio-luvun osa tyyppvihjeet.

syöte = "333"
syöte = int(syöte) # Muutetaan merkkijono kokonaisluvuksi

Huomaa, että merkkijono "123" ja kokonaisluku 123 ovat eri asioita, sillä niillä on eri tyyppi.

if-lause[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Syntaksi
 if - elif - else # elif on lyhennys sanoista ''else if''.
Esimerkki
 if x > 0:
   print ('Positiivinen')
 elif x < 0:
   print ('Negatiivinen')
 elif x == 0:
   print ('Nolla')
 else:
   print ('?')

for-silmukka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Esimerkki
Tulostaa numerot nollasta yhdeksään.
 for i in range(10):
   print (i)

while-silmukka[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Esimerkki
Tulostaa numerot nollasta yhdeksään.
 i = 0
 while i < 10:
  print ("Muuttujan arvo", i)
  i += 1 # sama kuin i = i + 1

Funktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso
Python 3/Funktio.

Luokat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Katso
Python 3/Luokka.

Varatut sanat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seuraavat ovat Pythonin avainsanoja eli sanoja, joita ei voi käyttää muuttujien niminä. [1]

| False   | class   | finally  | is     | return | 
| None    | continue  | for    | lambda   | try  | 
| True    | def    | from    | nonlocal  | while | 
| and    | del    | global   | not    | with  | 
| as     | elif    | if     | or     | yield | 
| assert   | else    | import   | pass    |    | 
| break   | except   | in     | raise   |    |


 1. [1], Varatut sanat Python 3:n manuaalissa