Siirry sisältöön

Radiotaajuuskirja/neljänkymmenen metrin aallot

Wikikirjastosta
amatööriradio
neljänkymmenen metrin aallot
7000 7030 7040,1

7043 7047 7050 7053 7060

7070

7074,1 7078 7090 7090,1 7100 7102 7171

7180]]

71857200

ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF
lähetteet
sähkötys
7000 - 7030 - 7040 vähätehoinen sähkötys, keskustaajuus7030 120 W/+
kapeakaistaiset lähetteet
7040 - 7047 digitaaliset lähetteet 120 W/+
7047 - 7050 digitaaliset lähetteet automaattisesti valvotut data-asemat 120 W/+
kaikki lähetelajit
7050 - 7053 kaikki lähetelaji digitaaliset lähetteet automaattisesti valvotut data-asemat 120 W/+
7053 - 7070 - 7100 kaikki lähetelajit,
- SSB-kilpailujen suositus
- 7070 digitaalisen äänen, DV:n, keskustaajuus
- 7078 JS8Call
- 7090 vähätehoisen yksinauhalähetyksen, QRP-SSB:n, keskustaajuus
7060 - 7100 digitaaliset lähetelajit 120 W/+
7165 kuvanlähettämisen keskustaajuus [1]

Neljänkymmenen metrin aallot ovat amatööriradioaaltolue 7000 kHz:stä 7200 kHz:iin.

IARU:n 1. alueen hätäradioliikennetoiminnan keskustaajuus neljänkymmenen metrin amatööriradioaaltoalueella on 7110 kHz.

Suomessa suosituin yleinen puhetaajuus on kahdeksankymmenen metrin aaltojen alueella, 3699 kHz, mutta jos kahdeksankymmenen metrin aaltoalueella on heikko radiosää tai sillä on niin hyvä radiosää, että Suomessa kuuluvat voimakkaat saksalaiset asemat samalla taajuudella, siirrytään yleensä neljänkymmenen metrin aaltojen alueelle taajuudelle 7060 kHz.

Koska alle 10 MHz:n taajuusalueilla käytetään yksinauhalähetyksessä yleensä alanauhaa, LSB:ä, keskustellaan sadankuudenkymmenen metrin amatööriradioaaltojen yleensä 1843 kHz:lla kuin myös kahdeksankymmenen metrin aaltojen aaltoalueella 3699 kHz ja neljänkymmenen metrin aaltojen alueella 7060 kHz alanauhalähetyksin LSB:llä.

Kahdenkymmenen metrin aaltoalueella, 14000 kHz - 14350 kHz puolestaan käytetään jo ylänauhalähetystä, USB:ä, jolla taajuudella 14627 kHz voi olla suomalaisten radioamatöörien kansainvälistä liikennettä Itä-, Keski- ja Länsi-Eurooppaan päin.

Neljänkymmenen metrin amatööriradioaaltoalueella lähetellään myös yleisradio-ohjelmaa. Eritrealainen Dimtsi Hafash lähettää ajoittain amatööriradioaaltoalueella. Sen lähetyksiä myös häiritään.

  1. https://sral.info/iaru-taajusjakosuositus