S3 Yhteiselämän perusteita/Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa

Kohteesta Wikikirjasto
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kuvittele, että sinä olisit perustamassa aivan uutta valtiota. Kuka päättäisi sen asioista?

Mitä yhteistä on seuraavissa päätöksentekotilanteissa?

  • Pohditte kavereiden kanssa ulkona mitä leikkisitte. Keskustelette, kuuntelette toistenne ehdotuksia ja lopulta äänestätte kättä nostamalla leikistä.
  • Päätätte luokan kesken, mihin luokkaretki voisi suuntautua. Keskustelette, teette ehdotuksia ja lopulta äänestätte.
  • Oppilasparlamentti kokoontuu päättämään kouluun hankittavista välituntipelivälineistä. Kokousta ennen luokissa on keskusteltu siitä, mitä oppilaat toivovat tilattavan.

Mitä demokratia tarkoittaa?[muokkaa]

Vaalilipuke menee vaaliuurnaan. Vaaleissa äänioikeutetut pääsevät ilmoittamaan tahtonsa äänestämällä.

Yhteistä kaikille kolmelle edellä mainitulle tilanteelle on se, että jokaisessa tilanteessa ne, joita asia koski, saivat sanoa mielipiteensä ja toiveensa, ja lopulta vaikuttaa päätökseen. Tällaista tapaa päättää asioista kutsutaan demokratiaksi.

Demokratia tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, jossa ne ihmiset, joita asiat koskevat, pääsevät vaikuttamaan asioihin, saavat sanoa niistä mielipiteensä sekä vaatia niihin muutosta. Sananmukaisesti demokratia tarkoittaa sitä, että valta on kansalla eli kansa päättää kansan yhteisistä asioista. Sana demokratia onkin syntynyt kahdesta kreikan kielisestä sanasta: kansaa tarkoittava demos ja hallitsemista tarkoittava kratein [1].

Jos jokainen saa halutessaan kertoa mielipiteensä kaikista päätettävistä asioista, kuten esimerkiksi sinun luokassasi päätettävistä yhteisistä asioista, järjestelmää kutsutaan suoraksi demokratiaksi. Kuten varmaan jo päättelitkin, syntyisi melkoinen huutomyrsky, jos esimerkiksi kaikki suomalaiset kokoontuisivat päättämään kaikista asioista. Ja missä välissä päätökset tehtäisiin, sillä täytyyhän ihmisten käydä töissä ja koulussa? Ja kauanko kestäisi, että jokainen suomalainen saisi sanoa mielipiteensä päätettävistä asioista? Ja mistä löytyisi niin suuri tila, että miljoonia suomalaisia mahtuisi sinne samalla kertaa?

Suomen valtion asioista päättävät demokraattisesti valitut kansanedustajat Eduskuntatalossa Helsingissä.
Suomen valtion asioista päättävät demokraattisesti valitut kansanedustajat Eduskuntatalossa Helsingissä.

Tämä ongelma on ratkaistu järjestelyllä nimeltä edustuksellinen demokratia. Edustuksellinen demokratia tarkoittaa sitä, että kaikilla äänioikeutetuilla on oikeus äänestää vaaleissa ihmisiä, joiden toivoo edustavan heitä päätöksenteossa. Kaikki ihmiset eivät siis kokoonnu keskustelemaan ja äänestämään jokaisesta asiasta, vaan sen tekevät heidän puolestaan edustajat, jotka ihmiset ovat valinneet.

Suomen valtion asioista päättää Eduskunta. Eduskunta koostuu 200 ihmisestä, jotka kansa on äänestämällä valinnut päättämään asioista. Näitä henkilöitä kutsutaan kansanedustajiksi ja he tekevät työtään Helsingissä Eduskuntatalossa.

Demokratia ei ole pelkkää politiikkaa[muokkaa]

Demokratia nähdään joskus tapana valita päättäjät, mutta se ei tarkoita vain säännöllisesti suoritettavia äänestyksiä. Se on todellisuudessa jotain paljon laajempaa. Se on muun muassa yksilön vapautta ja oikeuksia, keskustelua asioista, osallistumista, sananvapautta ja tasa-arvoa [2]. Demokratian pitäisi olla jokapäiväinen, arkipäiväinen asia. Demokratia on sitä, että sinulta kysytään mielipidettä, kun sinua koskevia päätöksiä tehdään. Demokratia on sitä, että sinä saat olla vaikuttamassa päätöksiin, jotka koskettavat sinua. Käytät demokratiaa, kun päätätte yhdessä kavereiden kanssa, mitä välitunnilla tehdään ja käytät demokratiaa, kun päätätte luokassa yhdessä, mitä luokkajuhlassa tehdään.

Tehtäviä ja pohdittavaa[muokkaa]

  1. Milloin sinä olet viimeksi äänestänyt jostain? Mitä äänestys koski?
  2. Kuvittele, että koulussasi on lähestymässä oppilasparlamenttivaalit. Millaista henkilöä sinä voisit äänestää luokkasi edustajaksi? Millaisia ominaisuuksia häneltä toivoisit? Entä millaisia ajatuksia hänellä tulisi olla?
  3. Muistele tilannetta, jossa asioista ei päätetty demokraattisesti. Miten asiat tuolloin päätettiin? Miltä päätöksenteko tuolloin tuntui? Yritä pohtia, oliko demokratian ohittamiseen jokin syy.
  4. Päätetäänkö teidän koulussanne asioista demokraattisesti? Edustaako päätöksenteko suoraa vai edustuksellista demokratiaa?
  5. Sinut on valittu esittelemään suomalaista demokratiaa ulkomailta Suomeen saapuvalle ryhmälle. Tutki eduskunta.fi - sekä demokratia.fi -sivustojen avulla suomalaista demokratiaa. Tee sitten itse valitsemasi esitys, jonka avulla esittelisit suomalaisen demokratian toimintaa vieraille.

Lisätietoa[muokkaa]

Tästä listasta löydät linkkejä, joista löydät lisää tietoa.
demokratia.fi Demokratia.fi -palvelun tietotorilta löydät paljon perustietoa demokratiasta ja sen toimintaperiaatteista. Löydät myös sanaston, jossa on avattu paljon demokratiaan liittyvää sanastoa.
Lasten eduskunta Lasten eduskunta kertoo eduskunnan työstä sarjakuvan keinoin.

Lähteet[muokkaa]

  1. https://www.kotus.fi/nyt/kysymyksia_ja_vastauksia/sanojen_alkuperasta/diktatuuri_ja_demokratia (viitattu 27.5.2017)
  2. http://www.demokratia.fi/tietotori/demokratia/ (viitattu 27.5.2017)