Siirry sisältöön

Shakki/Pelipuu

Wikikirjastosta
Ohjeet
Toteutussuunnitelma
Kirjan muokkausohje
Hakemiston muokkausohje
Pelipuun muokkausohje
Pelipuusivun luominen
Työkalujen käyttöohje
Apuneuvot
Roskakori
Hiekkalaatikko


Pelipuusivun rakenne

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pelipuu esittää shakin eri peliasemat navigoitavana puurakenteena, jossa yksittäinen asema on yhdellä sivulla. Pelipuusivun peliasemaa kuvaava shakkilauta ja pelipuun navigaatio toteutetaan {{Shakkiasema}}-mallineella, jonka esittämän shakkilaudan vasemmalla puolella on yhden askeleen paluulinkit edellisiin peliasemiin ja oikealla puolellavastaavasti jatkolinkit seuraaviin yhden siirron päässä oleviin asemiin. Linkkiteksteinä käytetään lyhyttä algebrallista merkintätapaa.

Shakkiasema-mallineeseen on sisällytetty myös kirjamalline, jonka avulla navigoidaan kirjan eri osien välillä sekä käynnistetään kirjan käytössä ja muokkauksessa tarvittavia työkaluja. Mallineessa on seuraavat kirjanavikaatiolinkit:

 • Sisältö-linkki vie kirjan etusivulta alkavaan tekstiosaan
 • Hakemisto-linkki vie automaattisesti päivittyvään hakemisto-osaan
 • Pelipuu-linkki vie pelipuun juurisivulle
 • Ohje-linkki vie kirjan käyttö- ja muokkausohjeosaan.

Pelipuusivun vasemmassa laidassa olevan tekstiosan rakenne kuvataan tarkemmin omassa luvussaan. Tämän tekstiosan alapuolella sivun alalaidassa on vielä {{Shakkiavaukset}}-mallineella toteutettu pikanavigaatiomalline tyypillisiin shakkiavauksiin.

Pelipuusivujen nimet, otsikot ja Wikipedia-linkit

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pelipuun sivujen niminä käytetään FEN-nimiä. FEN-nimi muodostetaan w:FEN-koodista korvaamalla kauttaviivat puolipisteillä ja jättämällä ohestalyönti- ja siirtolaskuritiedot pois. Kaikki pelipuun sivut ovat pääsivun Shakki alasivuja.

Kullakin pelipuusivulla on vain yksi otsikko ja otsikkotekstinä käytetään Wikipedian avausartikkelien mukaisia suomenkielisiä nimiä. Kussakin pelipuun haarassa uusi nimi otetaan käyttöön täsmälleen Wikipedian vastaavan nimistä avausartikkelia vastaavassa asemassa ja samaa otsikkoa toistetaa seuraavilla sivuilla siihen asti, kunnes haaralle löytyy Wikipediasta uudella tavalla nimetty asema.

Kaksisuuntainen linkitys tämän kirjan pelipuusivujen ja Wikipedian avausartikkelien välillä tehdään vain täsmälleen vastaavissa asemissa. Muissa pelipuun sivuissa linkitys jätetään tekemättä.

Pelipuusivun luominen

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pelipuusivujen luomisessa on noudatettava seuraavaa menettelyä, jotta puun rakenne pysyy eheänä:

 1. Selvitä sivua vastaavan peliaseman FEN-koodi, esim. Game Explorer-sivuston tai ChessCat-ohjelman avulla
 2. Muodosta FEN-koodista FEN-muuntimen avulla FEN-nimi
 3. Luo uusi pelipuusivu asemapohjan avulla tällä FEN-nimellä
  1. jos päädyit uudelle sivulle
   1. korjaa shakkilaudan mallinekutsun Wiki-koodi kopioimalla sen päälle FEN-koodista sivun FEN2Wikipedia avulla muodostettu Wiki-koodi (tai edeltävän aseman koodi ja editoimalla siihen viimeksi suoritettu siirto).
   2. Kirjoita sivulle paluulinkki edeltävälle sivulle (kohtaan paluu).
   3. Kirjoita Game Explorer-sivuston suositelemattomat jatkolinkit (kohtaan jatko) ja, jos em. jatkolinkejä aktivoituu olemassa olevien sivujen merkeiksi, lisää ko. sivuille paluulinkit tälle sivulle (kohtiin paluu). Tämä on erittäin tärkeää, koska myöhemmin paluulinkin etsiminen on hyvin hankalaa (paluu linkkien jälkikäteen löytäminen on myös toistaiseksi ratkaisematon ongelma, joka voidaan mahdollisesti ratkaista botin avulla).
   4. Lisää sivun nimen pohjana oleva FEN koodi (kohtaan fen)
   5. Lisää ECO-koodi (kohtaan eco)
   6. Lisää opening explorer -osoite (kohtaan chessgid)
   7. Lisää Came Explorer -osoite (kohtaan chesscomid)
   8. Lisää täsmälleen sivn asemaa vastaava Wikipedia-linkki (kohtaan tarkennus). Jatä kohta pääsääntöisesti tyhjäksi ellei sitä ole. Jos kuitenkin sellainen sivu halutaan tai joudutaan nimeämään, josta ei vielä ole Wikipedia-artikkelia, kirjoitetaan tarkennekohtaan Wikipedialinkin paikalle sivun Sisilialainen puolustus, Morphyn gambiitti esimerkin mukaisesti pelkkä sivun nimi.
   9. Lisää sivun loppuun {{Shakkiavaukset}} -malline.
  2. jos päädyit jo olemassa olevalle sivulle
   1. lisää sille paluulinkki edeltävälle sivulle. Tämä on erittäin tärkeää, koska myöhemmin paluulinkin etsiminen on hyvin hankalaa (paluu linkkien jälkikäteen löytäminen on myös toistaiseksi ratkaisematon ongelma, joka voidaan mahdollisesti ratkaista botin avulla).
 4. Täydennä sivun tekstiosa alla olevan ohjeen mukaisilla tiedoilla
 5. Tallenna

Pelipuusivun tekstiosa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Shakkiasemamallineen vasemmalla puolella olevassa sivun tekstiosassa ylimmäisenä on sivun peliasemaa kuvaava standardisoitu pelin nimi ja sen alla vaakaviivoilla jaettuna kaksiosainen tekstiosa.

+----------------------+
|           |
| Siirtosekvenssiosa |
|           |
+----------------------+
|           |
| Analyysiosa     |
|           |
+----------------------+

Siirtosekvenssiosa

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Näistä ylimmäisessä esitetään peliasemaan johtaneet sirtosegvenssit mahdollisine transponoitumispisteineen lyhyellä algebrallisella notaatiolla sekä sen alla tyypilliset jatkopelit. Näiden siirtosekvenssien loppuosaan voidaan liittää suoraan siirtosekvenssin päätepistettä vastaaville pelipuun sivuille johtavat pikanavigaatiolinkit.

Riippuen sivulle johtaneiden siirtosekvenssien mahdollisista transponoitumisista siirtosekvenssiosassa voi seuraavan luottelon mukaisesti erilaisia muotoiluja:

 • Sivulle johtaa yksi siirtosekvenssi ilman transponoitumisia (esimerkkisivu)
 • Sivu on kahden eri siirtojärjestyksessä tehdyn haaran transponoitumispiste (esimerkkisivu)
 • Sivulle johtavassa siirtosekvenssissä on aiempia taransponoitumisia (esimerkkisivu)
 • Sivu on useamman aiempia transponoitumisia sisältävien haarojen transponoitumispiste (esimerkkisivu)
 • Sivu on jonkin tunnetun nimetyn avauksen jatko. Tällöin siirtosekvenssejä ei esitetä pelin alkuasemasta vaan tästä tunnetusta avauksesta lähtien (esimerkkisivu)

Analyysiosassa sivun peliasema analysoidaan sanallisesti mahdollisimman niukkasanaisesti keskittyen lähinnä peliohjeisiin. Kaikki tietosanakirjamaiset taustatiedot ja lisätietolinkit jätetään näistä teskteistä pois. Ne voidaan lukea Wikipedian vastaavista artikkeleista.

Jos Wikipedian tiedot tuntuvat liian niukoilta, laajennetaan mieluummin siellä olevia artikkeleita ja luodaan sinne uusia tietosanakirjasivuja kuin paisutetaan pelipuusivujen sisältöä.

Jos analyysiosassa tarvitaan selventäviä väliotsikoita, otsikot muodostetaan lyhyen algebrallisen notaation mukaisista siirtosekvensseistä sivun Ranskalainen puolustus esimerkin mukaisesti (sivu ei ole vielä valmis, muttä otsikoinnin idea on siellä näkyvissä).

Otsikoiden muotoilu taas tehdään seuraavalla tavalla

 ;1.e4 e5 2.Rc3 Rf6 3.f4 exf4 4.d4: Wieniläinen peli, Steinitzin gambiitti 

Tämä näkyy tekstissä seuraavalla tavalla

1.e4 e5 2.Rc3 Rf6 3.f4 exf4 4.d4
Wieniläinen peli, Steinitzin gambiitti