Siirry sisältöön

Shakki/Pelipuun muokkausohje

Wikikirjastosta
Ohjeet
Toteutussuunnitelma
Kirjan muokkausohje
Hakemiston muokkausohje
Pelipuun muokkausohje
Pelipuusivun luominen
Työkalujen käyttöohje
Apuneuvot
Roskakori
Hiekkalaatikko


Pelipuun muokkausohje

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Olemassa olevien pelipuusivujen sisältöä voidaan muokata samalla tavalla, kuin kaikkia muitakin Wiki-sivuja. Jokaisen sivun tekstiosan sisältönä tulisi olla näkyvissä lyhyellä algebrallisella notaatiolla kirjoitettuna asemaan johtaneet siirtosekvenssit transponoitumispisteineen sekä siitä seuraavat tyypilliset jatkot niukkasanaisesti analysoituna.

Ennen pelipuu-sivuilla olevien shakkiasema-mallineiden muokkausta ja uusien sivujen luomista on syytä tutustua huolellisesti tähän muokkausohjeeseen, jotta sivujen keskinäinen linkitys pysyy toimivana.

Pelipuun muodostamiseen perustana olevan FEN-nimikäytännön tärkein etu on samaan peliasemaan johtavien siirtosekvenssien automaattinen transponoituminen. Jotta tämä automaattinen transponoituminen tapahtuisi myös silloin, kun samaan pelilliseen asemaan päädytään erisuurilla siirtoparien määrillä, on sivunimistä jätetty pois koodin siirtolaskuriosat. Samaa pelillistä asemaa vastaavat FEN-koodit voivat erota toisistaan myös silloin, kun asemaan tullaan toisesta haarasta upseerisiirrolla ja toisesta haarasta sotilaan kaksoisaskeleella erilaisten ohestalyöntilipputietojen vuoksi. Tästä syystä sivunimistä on jätettävä pois myös oheistälyöntilipputiedot.

Edellä kuvatulla tavalla pelkistetyt FEN-koodit löytyvät suoraan Game Explorerin FEN:-tietokentästä. Koska FEN-koodi sisältää myös /-merkkejä, joilla Wiki-kirjastossa osoitetaan alasivuhierargiaa, ei koodia sellainenaan voi käyttää sivuniminä. Tämä ongelma on poistettu vaihtamalla kaikki koodin /-merkit sivunimissä ;-merkeiksi. Tämä muunnos voidaan tehdä sitä varten kehitettyllä FEN-muuntimella. Tällä tavoin FEN-koodista muodostettuja sivunimiä sanotaan FEN-nimiksi.

Pelipuusivustossa navikointia eli FEN-nimillä yksilöityjen kirjan sivujen selaamista varten on jokaisen pelipuusivun oikeassa ylänurkassa Shakkiasema-malline, joka esittää visuaalisesti sivua vastaavan peliaseman, navigointilinkit ja lisäinformaatiolinkkejä Wikipediaan ja shakkitietokantoihin. Uusi pelipuusivu voidaan luodan sivumallin avulla antamalla sen FEN-nimikenttään edellä kuvatulla tavalla muodostettu FEN-nimi.

Sivumalli generoi sivun annetulla nimellä ja lisää siihen kaikille sivuille liittyvät vakiorakenteet jatkomuokkausta varten. Tällä hetkellä on käynnissä vielä pelipuuidean pilotointivaihe ja myös sivumalli on vielä kehitysvaiheessa (malli luo tarpeettomia väliotsikoita osa sivulla tarvittavista rakenteista mm. chessconid puuttuu). Malli korjataan siinä vaiheessa, kun pelipuusivuilla käytettävä "tyylipohja" on vakiintunut. Tässä vaiheessa malliin tarvittavat täydennykset tehdään käsin.

Shakkiasemamallineessa laudan oikealla puolella on visuaalisesti lyhyellä algebrallisella notaatiolla esitetyt seuraavat mahdolliset siirrot ja niiden taakse kätkettynä siirtoja vastaavien uusien asemien FEN-nimilinkit. Vastaavalla tavalla shaakkilaudan vasemmalla puolella esitetään paluulinkki edelliseen asemaan tai useita paluulinkkejä, jos asemaan voidaan tulla useista eri siirtojärjestysten haaroista.

Edellä kuvatun FEN-nimikäytännön suurin etu on, ettei samasta peliasemasta kirjaan voi tulla useita sivuja. Samaan peliasemaan transponoituvat siirtosekvenssit johtavat pelihaarat siten automaattisesti samalle sivulle. Edelleen osittain avoin ja ratkaisematon ongelma on löytää kaikki pelipuun potentiaaliset paluulinkit, ellei niitä huomata täydentää aina heti uuden sivun luontivaiheessa silloin kun linkki johtaa jo olemassa olevalle sivulle. Tässä tapauksessa tuolla valmiilla sivulla pitää käydä täydentämässä ainakin tämän uuden sivulle johtavan haaran paluulinkki.

Tarkemmin pelipuusivun muokkaus on kuvattu Pelipuusivun luominen ohjeessa.

Pelipuusivun lisätietolinkit

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Opening explorer

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Game Explorer

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Wikipedialinkit, sivujen otsikot ja hakemiston uudelleenohjaussivut

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pelipuusivujen ja Wikipedian shakkisivujen keskinäisessä linkityksessä käytetään Wikipedian käytäntöjen mukaisia asemien nimiä.

Kaksisuuntainen linkitys Wikipediaan tehdään vain niiltä sivuilta, jotka vastaavat asemaltaan täsmälleen avausartikkelin asemaa. Muille sivuille linkitystä ei tehdä (em. linkkityspisteiden väleille tehdyt linkit osoittautuivat navigointia häiritseviksi ja tällaiset kokeilusta jäljelle jääneet välilinkit pitää poistaa).

Sen sijaan sivun otsikoissa toistetaan samaa avauksen nimeä Wikipedialinkityskohdasta eteenpäin seuraavaan Wikipedialinkitykseen saakka. Sivun nimi voidaan vaihtaa toiseen vakiintuneeseen avauksen nimeen myös niissä kohdissa, joille ei vielä ole olemassa Wikipedia-artikkelia.

Kutakin selväkielistä asemanimeä varten tarvitaanmyös uudelleenohjaussivu FEN-nimisille pelipuun sivuille. Nämä uudelleen ohjaukset luokitellaan FEN-koodin mukaisiin hakemistoluokkiin.