Siirry sisältöön

VHDL-kieli FPGA-suunnittelussa/4-bittinen binäärilaskuri

Wikikirjastosta

4-bittinen binäärilaskuri[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tämä teksti on tuotu vieraskielisestä lähteestä ja sen käännös on keskeneräinen.
Voit auttaa Wikikirjastoa tekemällä käännöksen loppuun.
 
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Counter_VHDL is
  port( Number: in std_logic_vector(0 to 3);
 	Clock: in std_logic;
 	Load: in std_logic;
 	Reset: in std_logic;
 	Direction: in std_logic;
 	Output: out std_logic_vector(0 to 3) );
end Counter_VHDL;
 
architecture Behavioral of Counter_VHDL is
  signal temp: std_logic_vector(0 to 3);
begin
  process(Clock,Reset)
  begin
   if Reset='1' then
     temp <= "0000";
   elsif ( Clock'event and Clock='1') then
 	 if Load='1' then
 	  temp <= Number;
 	 elsif (Load='0' and Direction='0') then
 	  temp <= temp + 1;
 	 elsif (Load='0' and Direction='1') then
 	  temp <= temp - 1;
 	 end if;
   end if;
  end process;
  Output <= temp;
end Behavioral;

Simulaatiotulos[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]