Siirry sisältöön

VHDL-kieli FPGA-suunnittelussa/4-bittinen kertolaskupiiri

Wikikirjastosta

4-bittinen kertolaskupiiri

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

4x4-Bit Kertolaskupiirin VHDL-Koodi

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Multiplier_VHDL is
   port( Nibble1, Nibble2: in std_logic_vector(3 downto 0);
         Result: out std_logic_vector(7 downto 0));
end Multiplier_VHDL;

architecture Behavioral of Multiplier_VHDL is
begin
   Result <= Nibble1 * Nibble2;
end Behavioral;

Simulaatiotulos

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]