Siirry sisältöön

VHDL-kieli FPGA-suunnittelussa/4-bittinen kierretty rengaslaskuri

Wikikirjastosta

4-bittinen kierretty rengaslaskuri

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jos kierretty rengaslaskuri on täynnä nollia, se alkaa täyttymään ykkösillä. Kun se on täynnä ykkösiä, se alkaa täyttymään nollilla. n-bittisessä kierretyssä rengaslaskurissa on käytössä 2n tilaa.

Tämän laskurin haitta, kuten muidenkin n-bittisten laskurien, joilla on käytössä alle 2n tilaa, on mahdollinen väärien tilojen sekvenssi.


VHDL toteutus

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity JC is
  port( Clock: in std_logic;
     R: in std_logic;
     Output: out std_logic_vector(3 downto 0));
end JC;

architecture Beh of JC is
  signal temp: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  process (Clock, R)
  begin
   if R='1' then
     temp <= "0000";
   elsif Clock'event and Clock='1' then
     temp <= (not temp(0)) & temp(3 downto 1);
   end if;
  end process;
  Output <= temp;
end Beh;

Simulaatiotulos

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]