Yrityksen perustajan opas/Erityisrahoituksen monet vaihtoehdot/ELY-keskukset

Wikikirjastosta

http://www.ely-keskus.fi

ELY-keskusten tehtävänä on auttaa, neuvoa ja ohjata yrittäjiä ja yrityksiä muun muassa yritysrahoitukseen, koulutukseen, EU-hankkeisiin, maaseudun kehittämiseen ja työvoimakysymyksiin liittyvissä asioissa. Rahoituksessa painopisteitä ovat kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset.