Yrityksen perustajan opas/Erityisrahoituksen monet vaihtoehdot

Wikikirjastosta

Valtio edistää pk-yritysten toimintaedellytyksiä neuvonnan ja koulutuksen ohella myöntämällä yritystukia. Yritystä perustettaessa on hyödyllistä selvittää uudelle yritykselle myönnettävien avustusten ja tukien saantimahdollisuus. Esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), Finnvera Oyj:n aluekonttorit, Keksintösäätiö, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes ja pääomasijoittajat myöntävät määrätyin edellytyksin aloittavalle yritykselle rahoitusta.

ELY-keskukset

Yrityksen ­kehittämis­avustus

Työ- ja elinkeinotoimistot

Finnvera Oyj

Tekes

Suomen Pääomasijoitusyhdistys Ry

Suomen Bisnesenkelit Ry