Siirry sisältöön

Yrityksen perustajan opas/Erityisrahoituksen monet vaihtoehdot/Finnvera Oyj

Wikikirjastosta

http://www.finnvera.fi

Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia, pääomasijoituksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera rahoittaa kaikkia toimialoja lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.


Lainat ja takaukset

Erityisesti enintään 5 henkilöä työllistäville yrityksille soveltuvia Finnveran rahoitustuotteita ovat pien- ja naisyrittäjälainat. Pientakauksilla voidaan osittain taata alle 50 henkilöä työllistävien yritysten velkakirjaluottoja tai luotollista tiliä. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöpanosta. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ja yhtiöosuuksien ostoa. Yrityksen toiminnan laajentamiseen sopivat investointi- ja käyttöpääomalainat sekä erityistarpeisiin kehittämis- ja ympäristölainat sekä kansainvälistymisrahoitus. Finnvera voi antaa omavelkaisia takauksia yritysten muilta rahoittajilta saamille lainoille.

Vientitakuut

Finnveran vientitakuutuotteilla viejä voi pienentää vientiin liittyviä luottoriskejä ja parantaa viennin rahoitusmahdollisuuksia.