Siirry sisältöön

Yrityksen perustajan opas/Erityisrahoituksen monet vaihtoehdot/Tekes

Wikikirjastosta

http://www.tekes.fi

Tekes tarjoaa yrityksille ja yhteisöille rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan. Tekesin rahoituksen avulla yritys voi käynnistää haasteellisia kehitysprojekteja ja jakaa niihin liittyviä riskejä. Rahoitusta voi saada tuotteiden, palvelujen, prosessien, liiketoimintakonseptien, osaamisen sekä työn organisoimisen ja johtamisen kehittämiseen. Rahoitusta voi saada myös nuori innovatiivinen yritys, kun se pyrkii nopeaan kansainväliseen kasvuun. Tekes valitsee rahoitettavaksi erityisesti sellaisia projekteja, joihin liittyy korkea teknologinen tai kaupallinen riski. Rahoituksella tulee olla merkittävä vaikutus projektin laajuuteen ja haasteellisuuteen. Rahoitus voi olla avustusta tai lainaa tai niiden yhdistelmä.