Siirry sisältöön

Yrityksen perustajan opas/Miten eri yritysmuotoja verotetaan?/Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö

Wikikirjastosta

Henkilöyhtiö, eli avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, ei ole eri verovelvollinen. Se on kuitenkin itsenäinen laskentayksikkö ja sille vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulos EVL:n tuloksenlaskentasääntöjen mukaisesti. Yhtiön tuloon kohdistuvat vähennykset saadaan vähentää vain yhtiön tuloista eikä osakkaan henkilökohtaisista tuloista. Henkilöyhtiö voi maksaa osakkailleen kohtuullista palkkaa tehdystä työstä.

Tulon jakaminen osakkaille[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhtiön tulo jaetaan osakkaille verotettavaksi. Tulo jaetaan osakkaiden kesken niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on yhtiön tuloon. Lähtökohtana on yhtiösopimus. Ellei yhtiösopimuksessa ole mainintaa voiton jakamisesta, jakoperusteena käytetään yleensä yhtiön osakkaiden veroilmoituksessa antamia tietoja.

Pääomatulo-osuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Osakkaan saama tulo-osuus jaetaan hänen pääoma- ja ansiotulokseen. Osakkaan osuus elinkeinotoiminnan tuloksesta katsotaan pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa hänen osuudelleen yhtiön elinkeinotoimintaan kuuluneesta nettovarallisuudesta laskettua 20 %:n vuotuista tuottoa. Nettovarallisuus on varojen ja velkojen erotus. Nettovarallisuuteen lisätään 30 % maksettujen palkkojen määrästä. Tuloverolaissa ja laissa varojen arvostamisesta verotuksessa on tarkemmat säännökset nettovarallisuuden laskennasta. Siltä osin kun elinkeinotoiminnan tulo ei ole pääomatuloa, se on ansiotuloa ilman euromääräistä ylärajaa.

Kun elinkeinotoiminnan pääomatulo-osuus lasketaan suoraan nettovarallisuuden perusteella, on nettovarallisuudella ratkaiseva merkitys kokonaisverorasituksen kannalta.

Voitonjako verovapaata[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Osakkaan veronalaiseksi tuloksi ei lueta sitä osaa voitosta, jonka hän yhtiöstä nostaa. Vero yhtiön voitosta maksetaan edellä kerrotulla tavalla, kun yhtiön tulo jaetaan osakkaiden tulona verotettavaksi. Yhtiön osakkaalleen maksama kohtuullinen palkka on sen sijaan osakkaan veronalaista ansiotuloa. Yhtiön verotuksessa tätä palkkaa käsitellään vähennyskelpoisena menona.

Tappiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jos yhtiön tulos on tappiollinen, tappio vähennetään seuraavan 10 verovuoden aikana yhtiön tuloista. Tappiota ei voida vähentää osakkaan muista tuloista.