Siirry sisältöön

Yrityksen perustajan opas/Miten eri yritysmuotoja verotetaan?/Osakeyhtiö

Wikikirjastosta

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen. Yhtiön toiminnan tuottama tulo luetaan siten yhtiön tuloksi, eikä se sellaisenaan vaikuta osakkaan verotukseen. Joissakin erityisolosuhteissa yhtiölle laskutettu tulo saatetaan kuitenkin katsoa yhtiön osakkaan henkilökohtaiseksi tuloksi. Osakeyhtiön tuloa ei jaeta pääoma- ja ansiotuloksi, vaan yhtiön tuloon sovelletaan yhtenäistä 26 %:n yhteisöverokantaa. Tämä vero sisältää valtion veron sekä kunnallis- ja kirkollisveron. Osakeyhtiö voi maksaa osakkailleen palkkaa tehdystä työstä.

Osingon verotus

Osakeyhtiön jakaman voiton verotus on osittain kahdenkertaista; yhtiö maksaa voitostaan veron ja osakas voi lisäksi joutua maksamaan saamastaan osingosta veron. Osingot jaetaan osingonsaajan verotuksessa pääoma- ja ansiotuloksi. Osa osingoista voi olla verovapaata tuloa. Osakkaan pörssiin listaamattomasta yhtiöstä saama osinko on verovapaata siihen määrään saakka, joka vastaa 9 %:n tuottoa osakkeen matemaattiselle arvolle. Verovapaalla osingolla on kuitenkin enimmäismäärä, joka on 90 000 euroa vuodessa. Enimmäismäärä on verovelvolliskohtainen ja kattaa kaikista listaamattomista yhtiöistä saatavat osingot. Siltä osin kun osinko ylittää 90 000 euroa, mutta on edelleen enintään 9 % osakkeiden matemaattisesta arvosta, osingosta 70 % on pääomatuloa ja 30 % verovapaata tuloa.Osingosta, joka ylittää 9 % osakkeen matemaattisesta arvosta, 70 % on ansiotuloa ja 30 %verovapaata tuloa. Poikkeustapauksessa, jos osingon jaon perusteena on osakkeenomistajan työpanos, osinko voidaan verottaa osakkeenomistajan palkkana ja vähentää yhtiön verotuksessa menoja.


Matemaattinen arvo

Osakkeen matemaattinen arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen. Se saadaan jakamalla yhtiön nettovarallisuuden määrä osakkeiden lukumäärällä. Tarkemmat säännökset matemaattisen arvon määrittämisestä samoin kuin osingon jakamisesta pääoma- ja ansiotuloksi ovat tuloverolaissa ja laissa varojen arvostamisesta verotuksessa.


Verotuksen taso

Osinkoa jakavan osakeyhtiön ja sen osakkaan kokonaisverorasitukseen vaikuttaa se, katsotaanko yrityksen jakamat osingot verovapaaksi tuloksi ja onko osinko veronalaista pääomatulona vai ansiotulona. Jos osingot ovat saajalleen pääomatuloa, niiden veronalaisesta osuudesta maksetaan 28 %:n pääomatulovero. Jos osinko katsotaan ansiotuloksi, sen veronalaisesta osuudesta maksetaan progressiivisen asteikon mukainen valtionvero sekä kunnallisvero liitännäisineen.


Esimerkki

Osakas saa osakeyhtiöstä 100 euroa osinkotuloa. Hänen verokantansa on a) 50 % (osinko katsotaan ansiotuloksi), b) 28 % (osinko katsotaan pääomatuloksi) ja c) osinko on enintään 9 % matemaattisesta arvosta.