Fysiikan oppikirja

Wikikirjastosta
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia-tietosanakirjassa on artikkeli aiheesta:

Fysiikka on tiede, joka tutkii aineen ja säteilyn käyttäytymistä ja vuorovaikutuksia. Fysiikan ja muutamien muiden tieteiden, kuten tähtitieteen ja kemian välinen raja on usein häilyvä ja epämääräinen. Fysiikka voidaan jakaa karkeasti soveltavaan ja teoreettiseen fysiikkaan, mutta myös näiden raja on usein huonosti määriteltävissä.

Fysiikka tutkii kaikkia luonnon ilmiöitä ja kappaleita sekä niiden välisiä vuorovaikutuksia. Fysiikka tulee kreikan kielen sanoista episteme physike, joka tarkoittaa suomeksi oppi luonnosta.

Kappaleet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. Mittaaminen
 2. Liike ja voima    
 3. Ääni
 4. Valo
 5. Lämpö    
 6. Energia
 7. Sähkö    
 8. Sähkömagneettinen kenttäteoria
 9. Ydin ja ydinsäteily
 10. Suppea suhteellisuusteoria    

Liitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

 1. SI-järjestelmän perussuureet
 2. Mekaniikan peruslait    

Katso myös[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]