Kitarakirja/Sointuluettelo:Emaj7

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <e' gis' b' dis''>1
}
Emaj7: e–g♯–b–d♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <e, b, dis gis b e'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <e,\6 b,\5 dis\4 gis\3 b\2 e'\1>1
 }
>>
e b
(h)
d♯ g♯ b
(h)
e
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <e, b, e b dis' gis'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <e,\6 b,\5 e\4 b\3 dis'\2 gis'\1>1
 }
>>
e b
(h)
e b
(h)
d♯ g♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < e b dis' gis'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < e\4 b\3 dis'\2 gis'\1>1
 }
>>
e b
(h)
d♯ g♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <e, e gis b dis' gis'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <e,\6 e\5 gis\4 b\3 dis'\2 gis'\1>1
 }
>>
e e g♯ b
(h)
d♯ g♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <e, e b dis' gis' b'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <e,\6 e\5 b\4 dis'\3 gis'\2 b'\1>1
 }
>>
e e b
(h)
d♯ g♯ b
(h)
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <e e' gis' b' dis''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <e\6 e'\4 gis'\3 b'\2 dis''\1>1
 }
>>
e e g♯ b
(h)
d♯