Siirry sisältöön

Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯m11

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' a' cis'' e'' gis'' b''>1
}
F♯m11: f♯–a–c♯–e–g♯–b
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' beses' des'' fes'' aes'' ces'''>1
}
G♭m11: g♭–b𝄫–d♭–f♭–a♭–c♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, e a b >1 | <ges, fes beses ces' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 e\4 a\3 b\2 >1 s2
 }
>>
f♯ e a b
(h)
g♭ f♭ b𝄫
(b♭)
c♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis e' a' b'>1 | < ges fes' beses' ces''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 e'\3 a'\2 b'\1>1 s2
 }
>>
f♯ e a b
(h)
g♭ f♭ b𝄫
(b♭)
c♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis b e' a' cis''>1 | < ges ces' fes' beses' des''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 b\4 e'\3 a'\2 cis''\1>1 s2
 }
>>
f♯ b
(h)
e a c♯
g♭ c♭ f♭ b𝄫
(b♭)
d♭