Siirry sisältöön

Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯m9

Wikikirjastosta
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' a' cis'' e'' gis''>1
}
F♯m9: f♯–a–c♯–e–g♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' beses' des'' fes'' aes''>1
}
G♭m9: g♭–b𝄫–d♭–f♭–a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, e a cis' gis'>1 | <ges, fes beses des' aes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 e\4 a\3 cis'\2 gis'\1>1 s2
 }
>>
f♯ e a c♯ g♯
g♭ f♭ b𝄫
(b♭)
d♭ a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis a e' gis'>1 | < ges beses fes' aes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\4 a\3 e'\2 gis'\1>1 s2
 }
>>
f♯ a e g♯
g♭ b𝄫
(b♭)
f♭ a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis a e' gis' cis''>1 | < ges beses fes' aes' des''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 a\4 e'\3 gis'\2 cis''\1>1 s2
 }
>>
f♯ a e g♯ c♯
g♭ b𝄫
(b♭)
f♭ a♭ d♭