Siirry sisältöön

Metsät

Wikikirjastosta


Metsät

Metsä ei ole vain puita. Metsä on monimuotoinen ja monimutkainen elinympäristö, jossa asustaa lajeja lahottajasienistä metsäkirviseen ja kynsisammalesta karhuun. Metsät ovat tärkeitä ravinnon ja raaka-aineen tuottajia, hiilen sitojia, luonnon monimuotoisuuden kehtoja, sekä paljon muuta.

Tämä kirja esittelee eri metsätyyppejä ja niiden eliöstöä, paneutuu metsäekologiaan ja metsätalouteen, sekä tekee katsauksen metsien tulevaisuuteen.

Osa-alueet

Johdanto

 1. Terminologiaa
 2. Maailman kasvillisuusvyöhykkeet
 3. Maaperä
 4. Sukkessio

Suomen metsätyypit

 1. Suomen kasvimaantieteelliset alueet
 2. Lehdot
 3. Lehtomaiset kankaat
 4. Tuoreet kankaat
 5. Kuivahkot kankaat
 6. Kuivat kankaat
 7. Karukkokankaat

Sademetsät

 1. Maailman sademetsäalueet
 2. Sademetsien hakkuut

Metsäekologia

Metsätalous

Metsälainsäädäntö