Musiikin taulukot/Dim-asteikot

00% valmis
Wikikirjastosta


On olemassa kaksi dim-asteikkoa: dim-asteikko ja dominantti-dim-asteikko. Allaolevassa talukossa olevat c-pohjaisten esimerkkien intervallit voivat olla enharmonisia vastineita, esimerkiksi y4/v5. Pääasia on sävelaskelvälit koko-puoli, tai puoli-koko.

Harmonisen mollin moodit
Aste Nimi Kaava Esimerkki
I dim-asteikko
1 s2 p3 4 v5 p6 s6 s7 8
1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½
c

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 c'4 d' ees' f' ges' aes' a' b' c''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 b' a' aes' ges' f' ees' d' c' 
}
II dominantti-dim-asteikko
1 p2 y2 s3 y4 5 s6 p7 8
½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1
c

{ 
 \cadenzaOn 
 \omit Stem
 \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 c'4 des' dis' e' fis' g' a' bes' c''
 \override Voice.NoteHead.color = #(x11-color 'grey50)
 bes' a' g' fis' e' dis' des' c' 
}