Musiikin taulukot/Harmonisen mollin moodit eri sävellajeissa

00% valmis
Wikikirjastosta


Harmonisen mollin moodit eri sävellajeissa
harmoninen molli
lokrinen ♮6
jooninen ♯5
ukrainalainen doorinen
fryyginen dominantti
lyydinen ♯2
hyperlokrinen
a♯ b♯ (h♯) c♯ d♯ e♯ f♯ g𝄪
d♯ e♯ f♯ g♯ a♯ b (h) c𝄪
g♯ a♯ b (h) c♯ d♯ e f𝄪
c♯ d♯ e f♯ g♯ a b♯ (h♯)
f♯ g♯ a b (h) c♯ d e♯
b (h) c♯ d e f♯ g a♯
e f♯ g a b (h) c d♯
a b (h) c d e f g♯
d e f g a b♭ (b) c♯
g a b♭ (b) c d e♭ f♯
c d e♭ f g a♭ b (h)
f g a♭ b♭ (b) c d♭ e
b♭ (b) c d♭ e♭ f g♭ a
e♭ f g♭ a♭ b♭ (b) c♭ d
a♭ b♭ (b) c♭ d♭ e♭ f♭ g