Musiikin taulukot/Nuottien väliset intervallit

100% valmis
Wikikirjastosta


Nuottien väliset intervallit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • Nousevat intervallit (ja vähennetyt priimit) pystyotsikkosarakkeesta otetaan ensimmäinen nuotti ja vaakasarakkeesta toinen.
  • Käänteiset intervallit: vaakaotsikkosarakkeesta otetaan ensimmäinen nuotti ja pystysarakkeesta toinen.
  • Intevallit on lyhennetty sivun Intervallit taulukon mukaan. Tuplaylinousevasta ja -vähennetyistä käytetään tässä lyhenteitä yy ja vv.
  • Oktaavin ja sitä suuremmat intervallit saa korvaamalla numerot seuraavasti 1 → 8, 2 → 9, 3 → 10, 4 →, 11, 5 →, 12, 6 →, 13, 7 → 14 jne.
c𝄫 c♭ c c♯ c𝄪 d𝄫 d♭ d d♯ d𝄪 e𝄫 e♭ e e♯ e𝄪 f𝄫 f♭ f f♯ f𝄪 g𝄫 g♭ g g♯ g𝄪 a𝄫 a♭ a a♯ a𝄪 b𝄫 b♭ b b♯ b𝄪
c𝄫 1 y1 yy1 s2 y2 yy2 s3 y3 yy3 4 y4 yy4 5 y5 yy5 s6 y6 yy6 s7 y7 yy7
c♭ v1* 1 y1 yy1 p2 s2 y2 yy2 p3 s3 y3 yy3 v4 4 y4 yy4 v5 5 y5 yy5 p6 s6 y6 yy6 p7 s7 y7 yy7
c v1* 1 y1 yy1 v2 p2 s2 y2 yy2 v3 p3 s3 y3 yy3 vv4 v4 4 y4 yy4 vv5 v5 5 y5 yy5 v6 p6 s6 y6 yy6 v7 p7 s7 y7 yy7
c♯ v1* 1 y1 vv2 v2 p2 s2 y2 vv3 v3 p3 s3 y3 vv4 v4 4 y4 vv5 v5 5 y5 vv6 v6 p6 s6 y6 vv7 v7 p7 s7 y7
c𝄪 v1* 1 vv2 v2 p2 s2 vv3 v3 p3 s3 vv4 v4 4 vv5 v5 5 vv6 v6 p6 s6 vv7 v7 p7 s7
d𝄫 p7 s7 y7 yy7 1 y1 yy1 s2 y2 yy2 p3 s3 y3 yy3 4 y4 yy4 5 y5 yy5 s6 y6 yy6
d♭ v7 p7 s7 y7 yy7 v1* 1 y1 yy1 p2 s2 y2 yy2 v3 p3 s3 y3 yy3 v4 4 y4 yy4 v5 5 y5 yy5 p6 s6 y6 yy6
d vv7 v7 p7 s7 y7 v1* 1 y1 yy1 v2 p2 s2 y2 yy2 vv3 v3 p3 s3 y3 vv4 v4 4 y4 yy4 vv5 v5 5 y5 yy5 v6 p6 s6 y6 yy6
d♯ vv7 v7 p7 s7 v1* 1 y1 vv2 v2 p2 s2 y2 vv3 v3 p3 s3 vv4 v4 4 y4 vv5 v5 5 y5 vv6 v6 p6 s6 y6
d𝄪 vv7 v7 p7 v1* 1 vv2 v2 p2 s2 vv3 v3 p3 vv4 v4 4 vv5 v5 5 vv6 v6 p6 s6
e𝄫 p6 s6 y6 yy6 p7 s7 y7 yy7 1 y1 yy1 p2 s2 y2 yy2 p3 s3 y3 yy3 4 y4 yy4 5 y5 yy5
e♭ v6 p6 s6 y6 yy6 v7 p7 s7 y7 yy7 v1* 1 y1 yy1 v2 p2 s2 y2 yy2 v3 p3 s3 y3 yy3 v4 4 y4 yy4 v5 5 y5 yy5
e vv6 v6 p6 s6 y6 vv7 v7 p7 s7 y7 v1* 1 y1 yy1 vv2 v2 p2 s2 y2 vv3 v3 p3 s3 y3 vv4 v4 4 y4 yy4 vv5 v5 5 y5 yy5
e♯ vv6 v6 p6 s6 vv7 v7 p7 s7 v1* 1 y1 vv2 v2 p2 s2 vv3 v3 p3 s3 vv4 v4 4 y4 vv5 v5 5 y5
e𝄪 vv6 v6 p6 vv7 v7 p7 v1* 1 vv2 v2 p2 vv3 v3 p3 vv4 v4 4 vv5 v5 5
f𝄫 5 y5 yy5 s6 y6 yy6 s7 y7 yy7 1 y1 yy1 s2 y2 yy2 s3 y3 yy3 y4 yy4
f♭ v5 5 y5 yy5 p6 s6 y6 yy6 p7 s7 y7 yy7 v1* 1 y1 yy1 p2 s2 y2 yy2 p3 s3 y3 yy3 4 y4 yy4
f vv5 v5 5 y5 yy5 v6 p6 s6 y6 yy6 v7 p7 s7 y7 yy7 v1* 1 y1 yy1 v2 p2 s2 y2 yy2 v3 p3 s3 y3 yy3 v4 4 y4 yy4
f♯ vv5 v5 5 y5 vv6 v6 p6 s6 y6 vv7 v7 p7 s7 y7 v1* 1 y1 vv2 v2 p2 s2 y2 vv3 v3 p3 s3 y3 vv4 v4 4 y4 yy4
f𝄪 vv5 v5 5 vv6 v6 p6 s6 vv7 v7 p7 s7 v1* 1 vv2 v2 p2 s2 vv3 v3 p3 s3 vv4 v4 4 y4
g𝄫 4 y4 yy4 5 y5 yy5 s6 y6 yy6 p7 s7 y7 yy7 1 y1 yy1 s2 y2 yy2 s3 y3 yy3
g♭ v4 4 y4 yy4 v5 5 y5 yy5 p6 s6 y6 yy6 v7 p7 s7 y7 yy7 v1* 1 y1 yy1 p2 s2 y2 yy2 p3 s3 y3 yy3
g vv4 v4 4 y4 yy4 vv5 v5 5 y5 yy5 v6 p6 s6 y6 yy6 vv7 v7 p7 s7 y7 v1* 1 y1 yy1 v2 p2 s2 y2 yy2 v3 p3 s3 y3 yy3
g♯ vv4 v4 4 y4 vv5 v5 5 y5 vv6 v6 p6 s6 y6 vv7 v7 p7 s7 v1* 1 y1 vv2 v2 p2 s2 y2 vv3 v3 p3 s3 y3
g𝄪 vv4 v4 4 vv5 v5 5 vv6 v6 p6 s6 vv7 v7 p7 v1* 1 vv2 v2 p2 s2 vv3 v3 p3 s3
a𝄫 p3 s3 y3 yy3 4 y4 yy4 5 y5 yy5 p6 s6 y6 yy6 p7 s7 y7 yy7 1 y1 yy1 s2 y2 yy2
a♭ v3 p3 s3 y3 yy3 v4 4 y4 yy4 v5 5 y5 yy5 v6 p6 s6 y6 yy6 v7 p7 s7 y7 yy7 v1* 1 y1 yy1 p2 s2 y2 yy2
a vv3 v3 p3 s3 y3 vv4 v4 4 y4 yy4 vv5 v5 5 y5 yy5 vv6 v6 p6 s6 y6 vv7 v7 p7 s7 y7 v1* 1 y1 yy1 v2 p2 s2 y2 yy2
a♯ vv3 v3 p3 s3 vv4 v4 4 y4 vv5 v5 5 y5 vv6 v6 p6 s6 vv7 v7 p7 s7 v1* 1 y1 vv2 v2 p2 s2 y2
a𝄪 vv3 v3 p3 vv4 v4 4 vv5 v5 5 vv6 v6 p6 vv7 v7 p7 v1* 1 vv2 v2 p2 s2
b𝄫 p2 s2 y2 yy2 p3 s3 y3 yy3 4 y4 yy4 v5 5 y5 yy5 p6 s6 y6 yy6 p7 s7 y7 yy7 1 y1 yy1
b♭ v2 p2 s2 y2 yy2 v3 p3 s3 y3 yy3 v4 4 y4 yy4 vv5 v5 5 y5 yy5 v6 p6 s6 y6 yy6 v7 p7 s7 y7 yy7 v1* 1 y1 yy1
b vv2 v2 p2 s2 y2 vv3 v3 p3 s3 y3 vv4 v4 4 y4 yy4 vv5 v5 5 y5 vv6 v6 p6 s6 y6 vv7 v7 p7 s7 y7 v1* 1 y1 yy1
b♯ vv2 v2 p2 s2 vv3 v3 p3 s3 vv4 v4 4 y4 vv5 v5 5 vv6 v6 p6 s6 vv7 v7 p7 s7 v1* 1 y1
b𝄪 vv2 v2 p2 vv3 v3 p3 vv4 v4 4 vv5 v5 vv6 v6 p6 vv7 v7 p7 v1* 1

*

Esimerkki 1. Katsotaan d:n ja sen yläpuolisen e♯:n intervalli. Etsitään d-rivi ja e♯-sarake ja saadaan risteyskohdasta y2.

Esimerkki 2. Katsotaan c♭:n ja sen alapuolisen a♭:n intervalli. Etsitään c♭-sarake ja a♭-rivi ja saadaan risteyskohdasta p3.

Esimerkki 3. Katsotaan mikä nuotti on g♯:n yläpuolella pienen sekstin päässä. Etsitään g♯-rivi ja riviltä p6 ja katsotaan sarakkeen otsikosta nuotti – e.