Musiikin taulukot/Intervallit

50% valmis
Wikikirjastosta


  • Sarake Kromaattinen ero kertoo sävelten välisen etäisyyden puolisävelaskelina.
  • Sarake Ero nuottiviivastolla kertoo viivojen ja välien määrän nuottien välillä.
  • Intervallit, joiden kromaattinen ero on sama kuulostavat tasavireisessä järjestelmässä samoilta.
  • Intervalleissa, joiden ero nuottiviivastolla on sama, käytetään etumerkkejä ilmaisemaan kromaattista eroa.
  • Muistisääntö: intervallit, joiden nimissä on s-kirjain voivat olla pieniä tai suuria. S-kirjamettomat ovat puhtaita.
Lyhenne Intervalli Kromaattinen
ero
Ero
nuottiviivastolla
1, pu1 puhdas priimi 0 0
y1 ylinouseva priimi 1 0
v2 vähennetty sekunti 0 1
p2 pieni sekunti 1 1
s2 suuri sekunti 2 1
y2 ylinouseva sekunti 3 1
v3 vähennetty terssi 2 2
p3 pieni terssi 3 2
s3 suuri terssi 4 2
y3 ylinouseva terssi 5 2
v4 vähennetty kvartti 4 3
4, pu4 puhdas kvartti 5 3
y4 ylinouseva kvartti 6 3
v5 vähennetty kvintti 6 4
5, pu5 puhdas kvintti 7 4
y5 ylinouseva kvintti 8 4
v6 vähennetty seksti 7 5
p6 pieni seksti 8 5
s6 suuri seksti 9 5
y6 ylinouseva seksti 10 5
v7 vähennetty septimi 9 6
p7 pieni septimi 10 6
s7 suuri septimi 11 6
y7 ylinouseva septimi 12 6
v8 vähennetty oktaavi 12 - 1 7
8, pu8 puhdas oktaavi 12 + 0 7
y8 ylinouseva oktaavi 12 + 1 7
v9 vähennetty nooni 12 + 0 7 + 1
p9 pieni nooni 12 + 1 7 + 1
s9 suuri nooni 12 + 2 7 + 1
y9 ylinouseva nooni 12 + 3 7 + 1
v10 vähennetty desiimi 12 + 2 7 + 2
p10 pieni desiimi 12 + 3 7 + 2
s10 suuri desiimi 12 + 4 7 + 2
y10 ylinouseva desiimi 12 + 5 7 + 2
v11 vähennetty undesiimi 12 + 4 7 + 3
11, pu11 puhdas undesiimi 12 + 5 7 + 3
y11 ylinouseva undesiimi 12 + 6 7 + 3
v12 vähennetty duodesiimi 12 + 6 7 + 4
12, pu12 puhdas duodesiimi 12 + 7 7 + 4
y12 ylinouseva duodesiimi 12 + 8 7 + 4
v13 vähennetty tredesiimi 12 + 7 7 + 5
p13 pieni tredesiimi 12 + 8 7 + 5
s13 suuri tredesiimi 12 + 9 7 + 5
y13 ylinouseva tredesiimi 12 + 10 7 + 5
v14 vähennetty kvartdesiimi 12 + 9 7 + 6
p14 pieni kvartdesiimi 12 + 10 7 + 6
s14 suuri kvartdesiimi 12 + 11 7 + 6
y14 ylinouseva kvartdesiimi 12 + 12 7 + 6
v15 vähennetty kvintdesiimi 24 - 1 7 + 7
15, pu15 puhdas kvintdesiimi 24 + 0 7 + 7
y15 ylinouseva kvintdesiimi 24 + 1 7 + 7