Musiikin taulukot/Soinnut sävellajeittain

Wikikirjastosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Duurit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

C-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut C Dm Em F G Am
Nelisoinnut C6, Cmaj7 Dm7 Em7 F6, Fmaj7 G7 Am7 Bm7♭5


C♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut C♯ D♯m E♯m F♯ G♯ A♯m B♯°
Nelisoinnut C♯6, C♯maj7 D♯m7 E♯m7 F♯6, F♯maj7 G♯7 A♯m7 B♯m7♭5


D♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut D♭ E♭m Fm G♭ A♭ B♭m
Nelisoinnut D♭6, D♭maj7 E♭m7 Fm7 G♭6, G♭maj7 A♭7 B♭m7 Cm7♭5


D-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut D Em F♯m G A Bm C♯°
Nelisoinnut D6, Dmaj7 Em7 F♯m7 G6, Gmaj7 A7 Bm7 C♯m7♭5


D♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut D♯ E♯m F𝄪m G♯ A♯ B♯m C𝄪°
Nelisoinnut D♯6, D♯maj7 E♯m7 F𝄪m7 G♯6, G♯maj7 A♯7 B♯m7 C𝄪m7♭5


E♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut E♭ Fm Gm A♭ B♭ Cm
Nelisoinnut E♭6, E♭maj7 Fm7 Gm7 A♭6, A♭maj7 B♭7 Cm7 Dm7♭5


E-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut E F♯m G♯m A B C♯m D♯°
Nelisoinnut E6, Emaj7 F♯m7 G♯m7 A6, Amaj7 B7 C♯m7 D♯m7♭5


E♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut E♯ F𝄪m G𝄪m A♯ B♯ C𝄪m D𝄪°
Nelisoinnut E♯6, E♯maj7 F𝄪m7 G𝄪m7 A♯6, A♯maj7 B♯7 C𝄪m7 D𝄪m7♭5


F♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut F♭ G♭m A♭m B𝄫 C♭ D♭m E♭°
Nelisoinnut F♭6, F♭maj7 G♭m7 A♭m7 B𝄫6, B𝄫maj7 C♭7 D♭m7 E♭m7♭5


F-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut F Gm Am B♭ C Dm
Nelisoinnut F6, Fmaj7 Gm7 Am7 B♭6, B♭maj7 C7 Dm7 Em7♭5


F♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut F♯ G♯m A♯m B C♯ D♯m E♯°
Nelisoinnut F♯6, F♯maj7 G♯m7 A♯m7 B6, Bmaj7 C♯7 D♯m7 E♯m7♭5


G♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut G♭ A♭m B♭m C♭ D♭ E♭m
Nelisoinnut G♭6, G♭maj7 A♭m7 B♭m7 C♭6, C♭maj7 D♭7 E♭m7 Fm7♭5


G-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut G Am Bm C D Em F♯°
Nelisoinnut G6, Gmaj7 Am7 Bm7 C6, Cmaj7 D7 Em7 F♯m7♭5


G♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut G♯ A♯m B♯m C♯ D♯ E♯m F𝄪°
Nelisoinnut G♯6, G♯maj7 A♯m7 B♯m7 C♯6, C♯maj7 D♯7 E♯m7 F𝄪m7♭5


A♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut A♭ B♭m Cm D♭ E♭ Fm
Nelisoinnut A♭6, A♭maj7 B♭m7 Cm7 D♭6, D♭maj7 E♭7 Fm7 Gm7♭5


A-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut A Bm C♯m D E F♯m G♯°
Nelisoinnut A6, Amaj7 Bm7 C♯m7 D6, Dmaj7 E7 F♯m7 G♯m7♭5


A♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut A♯ B♯m C𝄪m D♯ E♯ F𝄪m G𝄪°
Nelisoinnut A♯6, A♯maj7 B♯m7 C𝄪m7 D♯6, D♯maj7 E♯7 F𝄪m7 G𝄪m7♭5


B♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut B♭ Cm Dm E♭ F Gm
Nelisoinnut B♭6, B♭maj7 Cm7 Dm7 E♭6, E♭maj7 F7 Gm7 Am7♭5


B-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut B C♯m D♯m E F♯ G♯m A♯°
Nelisoinnut B6, Bmaj7 C♯m7 D♯m7 E6, Emaj7 F♯7 G♯m7 A♯m7♭5


B♯-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut B♯ C𝄪m D𝄪m E♯ F𝄪 G𝄪m A𝄪°
Nelisoinnut B♯6, B♯maj7 C𝄪m7 D𝄪m7 E♯6, E♯maj7 F𝄪7 G𝄪m7 A𝄪m7♭5


C♭-duuri
Aste I II III IV V VI VII
Kolmisoinnut C♭ D♭m E♭m F♭ G♭ A♭m B♭°
Nelisoinnut C♭6, C♭maj7 D♭m7 E♭m7 F♭6, F♭maj7 G♭7 A♭m7 B♭m7♭5

Mollit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  • ♭III ja ♭VII luonnollisen asteikon mukaiset
  • ♭III+, V:n duuri ja VII° harmonisen asteikon mukaiset
  • Nousevan melodisen mollin mukaisia ovat I6 ja VI°
  • Samassa sävellyksessä voi käyttää eri asteikkojen mukaisia sointuja[1]
c-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Cm E♭ E♭+ Fm Gm G A♭ B♭
Nelisoinnut Cm6, Cm7, Cmmaj7 Dm7♭5 E♭maj7 E♭maj7♯5 Fm6, Fm7, F7 Gm7 G7 A♭maj7 A°7 B♭7 H°7


c♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut C♯m D♯° E E+ F♯m G♯m G♯ A A♯° H H♯°
Nelisoinnut C♯m6, C♯m7, C♯mmaj7 D♯m7♭5 Emaj7 Emaj7♯5 F♯m6, F♯m7, F♯7 G♯m7 G♯7 Amaj7 A♯°7 H7 H♯°7


d♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut D♭m E♭° F♭ F♭+ G♭m A♭m A♭ B𝄫 B♭° C♭
Nelisoinnut D♭m6, D♭m7, D♭mmaj7 E♭m7♭5 F♭maj7 F♭maj7♯5 G♭m6, G♭m7, G♭7 A♭m7 A♭7 B𝄫maj7 B♭°7 C♭7 C°7


d-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Dm F F+ Gm Am A B♭ C C♯°
Nelisoinnut Dm6, Dm7, Dmmaj7 Em7♭5 Fmaj7 Fmaj7♯5 Gm6, Gm7, G7 Am7 A7 B♭maj7 H°7 C7 C♯°7


d♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut D♯m E♯° F♯ F♯+ G♯m A♯m A♯ H H♯° C♯ C𝄪°
Nelisoinnut D♯m6, D♯m7, D♯mmaj7 E♯m7♭5 F♯maj7 F♯maj7♯5 G♯m6, G♯m7, G♯7 A♯m7 A♯7 Hmaj7 H♯°7 C♯7 C𝄪°7


e♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut E♭m G♭ G♭+ A♭m B♭m B♭ C♭ D♭
Nelisoinnut E♭m6, E♭m7, E♭mmaj7 Fm7♭5 G♭maj7 G♭maj7♯5 A♭m6, A♭m7, A♭7 B♭m7 B♭7 C♭maj7 C°7 D♭7 D°7


e-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Em F♯° G G+ Am Hm H C C♯° D D♯°
Nelisoinnut Em6, Em7, Emmaj7 F♯m7♭5 Gmaj7 Gmaj7♯5 Am6, Am7, A7 Hm7 H7 Cmaj7 C♯°7 D7 D♯°7


e♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut E♯m F𝄪° G♯ G♯+ A♯m H♯m H♯ C♯ C𝄪° D♯ D𝄪°
Nelisoinnut E♯m6, E♯m7, E♯mmaj7 F𝄪m7♭5 G♯maj7 G♯maj7♯5 A♯m6, A♯m7, A♯7 H♯m7 H♯7 C♯maj7 C𝄪°7 D♯7 D𝄪°7


f♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut F♭m G♭° A𝄫 A𝄫+ B𝄫m C♭m C♭ D𝄫 D♭° E𝄫 E♭°
Nelisoinnut F♭m6, F♭m7, F♭mmaj7 G♭m7♭5 A𝄫maj7 A𝄫maj7♯5 B𝄫m6, B𝄫m7, B𝄫7 C♭m7 C♭7 D𝄫maj7 D♭°7 E𝄫7 E♭°7


f-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Fm A♭ A♭+ B♭m Cm C D♭ E♭
Nelisoinnut Fm6, Fm7, Fmmaj7 Gm7♭5 A♭maj7 A♭maj7♯5 B♭m6, B♭m7, B♭7 Cm7 C7 D♭maj7 D°7 E♭7 E°7


f♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut F♯m G♯° A A+ Hm C♯m C♯ D D♯° E E♯°
Nelisoinnut F♯m6, F♯m7, F♯mmaj7 G♯m7♭5 Amaj7 Amaj7♯5 Hm6, Hm7, H7 C♯m7 C♯7 Dmaj7 D♯°7 E7 E♯°7


g♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut G♭m A♭° B𝄫 B𝄫+ C♭m D♭m D♭ E𝄫 E♭° F♭
Nelisoinnut G♭m6, G♭m7, G♭mmaj7 A♭m7♭5 B𝄫maj7 B𝄫maj7♯5 C♭m6, C♭m7, C♭7 D♭m7 D♭7 E𝄫maj7 E♭°7 F♭7 F°7


g-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Gm B♭ B♭+ Cm Dm D E♭ F F♯°
Nelisoinnut Gm6, Gm7, Gmmaj7 Am7♭5 B♭maj7 B♭maj7♯5 Cm6, Cm7, C7 Dm7 D7 E♭maj7 E°7 F7 F♯°7


g♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut G♯m A♯° H H+ C♯m D♯m D♯ E E♯° F♯ F𝄪°
Nelisoinnut G♯m6, G♯m7, G♯mmaj7 A♯m7♭5 Hmaj7 Hmaj7♯5 C♯m6, C♯m7, C♯7 D♯m7 D♯7 Emaj7 E♯°7 F♯7 F𝄪°7


a♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut A♭m B♭° C♭ C♭+ D♭m E♭m E♭ F♭ G♭
Nelisoinnut A♭m6, A♭m7, A♭mmaj7 B♭m7♭5 C♭maj7 C♭maj7♯5 D♭m6, D♭m7, D♭7 E♭m7 E♭7 F♭maj7 F°7 G♭7 G°7


a-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Am C C+ Dm Em E F F♯° G G♯°
Nelisoinnut Am6, Am7, Ammaj7 Hm7♭5 Cmaj7 Cmaj7♯5 Dm6, Dm7, D7 Em7 E7 Fmaj7 F♯°7 G7 G♯°7


a♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut A♯m H♯° C♯ C♯+ D♯m E♯m E♯ F♯ F𝄪° G♯ G𝄪°
Nelisoinnut A♯m6, A♯m7, A♯mmaj7 H♯m7♭5 C♯maj7 C♯maj7♯5 D♯m6, D♯m7, D♯7 E♯m7 E♯7 F♯maj7 F𝄪°7 G♯7 G𝄪°7


b♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut B♭m D♭ D♭+ E♭m Fm F G♭ A♭
Nelisoinnut B♭m6, B♭m7, B♭mmaj7 Cm7♭5 D♭maj7 D♭maj7♯5 E♭m6, E♭m7, E♭7 Fm7 F7 G♭maj7 G°7 A♭7 A°7


h-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut Hm C♯° D D+ Em F♯m F♯ G G♯° A A♯°
Nelisoinnut Hm6, Hm7, Hmmaj7 C♯m7♭5 Dmaj7 Dmaj7♯5 Em6, Em7, E7 F♯m7 F♯7 Gmaj7 G♯°7 A7 A♯°7


h♯-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut H♯m C𝄪° D♯ D♯+ E♯m F𝄪m F𝄪 G♯ G𝄪° A♯ A𝄪°
Nelisoinnut H♯m6, H♯m7, H♯mmaj7 C𝄪m7♭5 D♯maj7 D♯maj7♯5 E♯m6, E♯m7, E♯7 F𝄪m7 F𝄪7 G♯maj7 G𝄪°7 A♯7 A𝄪°7


c♭-molli
Aste I II ♭III ♭III+ IV V V ♭VI VI° ♭VII VII°
Kolmisoinnut C♭m D♭° E𝄫 E𝄫+ F♭m G♭m G♭ A𝄫 A♭° B𝄫 B♭°
Nelisoinnut C♭m6, C♭m7, C♭mmaj7 D♭m7♭5 E𝄫maj7 E𝄫maj7♯5 F♭m6, F♭m7, F♭7 G♭m7 G♭7 A𝄫maj7 A♭°7 B𝄫7 B♭°7

Lähteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viitteet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

  1. Aarre Joutsenvirta & Jari Perkiömäki: Kolmisoinnut Musiikinteoria 1. Sibelius-akatemia. Viitattu 2.10.2018.