Musiikin taulukot/Sointujen nimissä käytettäviä merkintöjä

00% valmis
Wikikirjastosta


Sointujen nimissä käytettäviä merkintöjä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

°[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vähennetty sointu; sointu, jossa on vähennetty kvintti.

Sama kuin dim.

+[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Ylinouseva sointu; sointu, jossa on ylinouseva kvintti.

Sama kuin aug.

2. Vastaa ylennysmerkkiä.

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Alentaa seuraavan intervallinumeron puolella sävelaskelella. Puhtaasta tulee siten vähennetty ja suuresta pieni.

Esim. C7♭5 koostuu priimistä, suuresta terssistä, vähennetystä kvintistä ja pienestä septimistä.

Esim. C7♭9 koostuu priimistä, suuresta terssistä, puhtaasta kvintistä, pienestä septimistä ja pienestä noonista.

Vrt. .

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sama kuin maj.

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ylentää seuraavan intervallinumeron puolella sävelaskelella. Puhtaasta ja suuresta intervallista tulee ylinouseva.

Esim. C7♯5 koostuu priimistä, suuresta terssistä, pienestä septimistä ja ylinousevasta kvintistä.

Esim. Cmaj♯11 koostuu priimistä, suuresta terssistä, suuresta septimistä ja suuresta noonista ja ylinousevasta undesiimista.

Vrt. +.

−, - (miinus)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

1. Vastaa alennusmerkkiä.

2. Käytetään joskus mollin merkkinä.

/[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähinnä merkinnässä 6/9. Esim. C6/9 on sointu, joka muodostuu puhtaasta priimistä, suuresta terssistä, puhtaasta kvintistä ja suuresta sekstistä ja suuresta noonista, mutta septimiä ei ole.

Tarkoittaa myös soinnun bassosävelen vaihtoa, esimerkiksi C/E tarkoittaa C-duurisointua, jossa basso soittaa pohjasäveleksi E:n.

sulut ()[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käytetään selkeyden vuoksi erottamaan kantasävelen ylennys- tai alennusmerkintä intervallin vastaavasta. Esim. merkinnässä A♯7(♯9) kantasävel on A♯.

numero[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

2 suuri sekunti
4 (puhdas) kvartti
5 (puhdas) kvintti
♭5 vähennetty kvintti
♯5 ylinouseva kvintti
6 suuri seksti
♭6 pieni seksti
7 pieni septimi
9 suuri nooni
♭9 pieni nooni
♯9 ylinouseva nooni
11 (puhdas) undesiimi
♯11 ylinouseva undesiimi
13 suuri tredesiimi
♭13 pieni tredesiimi

Välittömästi kantasävelen perässä ilmaisee soinnun suurimman intervallin. Oletuksellisesti sointu sisältää kaikki parittomat pienemmät intervallit. Jos intervalli ei ole puhdas, tarkoittaa numero yksinään suurta intervallia. Poikkeuksena on 7, joka tarkoittaa pientä septimiä.

Muualla merkitsee intervallia, jota tarkentava etumerkintä koskee.

2[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sekunti.

Lähinnä merkinnässä sus2, joka tarkoittaa pidätettyä sointua, jossa terssin sijaan soitetaan suuri sekunti.

Jos sekunti soitetaan terssin lisäksi käytetään intervallista merkintää 9.

3[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Terssi.

Lähinnä merkinnässä non3, joka tarkoittaa, että terssi jätetään pois.

Katso myös m ja .

4[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kvartti.

Lähinnä merkinnässä sus4, joka tarkoittaa pidätettyä sointua, jossa terssin sijaan soitetaan puhdas kvartti.

Jos kvartti soitetaan terssin lisäksi käytetään intervallista merkintää 11.

5[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kvintti.

Välittömästi kantasävelen perässä, esim. C5, perussävelestä ja puhtaasta kvintistä muodostuva sointu.

6[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Seksti.

Välittömästi kantasävelen perässä, esim. C6, sointu, joka muodostuu puhtaasta priimistä, suuresta terssistä, puhtaasta kvintistä ja suuresta sekstistä.

Esim. C6/9 on sointu, joka muodostuu puhtaasta priimistä, suuresta terssistä, puhtaasta kvintistä ja suuresta sekstistä ja suuresta noonista.

Jos sointu sisältää septimin, käytetään intervallista merkintää 13.

7[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Septimi.

Välittömästi kantasävelen perässä, esim. C7, sointu, joka muodostuu priimistä, terssistä, kvintistä ja pienestä septimistä.

Merkintä maj7, esim. Cmaj7 tarkoittaa sointua, joka muodostuu priimistä, terssistä, kvintistä ja suuresta septimistä.

Merkintä °7, esim. C°7 tarkoittaa sointua, joka muodostuu priimistä, terssistä, vähennetystä kvintistä ja vähennetystä septimistä.

9[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nooni.

Välittömästi kantasävelen perässä, esim. C9, sointu, joka muodostuu priimistä, suuresta terssistä, kvintistä, pienestä septimistä ja suuresta noonista.

11[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Undesiimi.

Välittömästi kantasävelen perässä, esim. C11, tarkoittaa sointua, joka muodostuu priimistä, suuresta terssistä, puhtaasta kvintistä, pienestä septimistä, suuresta noonista ja puhtaasta undesiimista.

13[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tredesiimi.

Välittömästi kantasävelen perässä, esim. C13, tarkoittaa sointua, joka muodostuu priimistä, suuresta terssistä, puhtaasta kvintistä, pienestä septimistä, suuresta noonista, puhtaasta undesiimista ja suuresta tredesiimistä.

add[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sointuun on lisätty nuotti, mutta siinä ei ole välissä olevia nuotteja.

Lähinnä merkinnöissä add9 ja add11. Esim. Cadd9 tarkoittaa sointua, joka muodostuu priimistä, suuresta terssistä, kvintistä ja suuresta noonista.

aug[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ylinouseva sointu; sointu, jossa on ylinouseva kvintti.

Sama kuin + [1].

dim[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vähennetty sointu; sointu, jossa on vähennetty kvintti.

Sama kuin °.

m[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Molli, pieni terssi.

Esim. Cm, tarkoittaa sointua, joka muodostuu priimistä, pienestä terssistä ja puhtaasta kvintistä.

maj[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suuri intervalli vastakohtana pienelle. Suuri septimi.

Esim. Cmaj7 muodostuu intervalleista priimi, suuri terssi, puhdas kvintti, suuri septimi; Cmaj9 muodostuu intervalleista priimi, suuri terssi, puhdas kvintti, suuri septimi ja suuri nooni.

Sama kuin .

non[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ilmaisee, että seuraavaa intervallia ei soiteta. Lähinn merkinnässä non3, jolloin terssi jätetään pois.

sus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pidätetty sointu.

Merkintä sus2 tarkoittaa pidätettyä sointua, jossa terssi on korvattu suurella sekunnilla.

Merkintä sus4 tarkoittaa pidätettyä sointua, jossa terssi on korvattu puhtaalla kvartilla.