Siirry sisältöön

Musiikin taulukot/Soitinten transponointitaulukko

75% valmis
Wikikirjastosta


Taulukon käyttöohje: Allaolevissa taulukoissa on duurit ja mollit lueteltuna ja ne sävellajit, joihin pitää transponoida nuotti, jos kirjoittaa kyseisille soittimille. Suurin osa soittimista on C-vireisiä, jotka kirjoitetaan samaan sävellajiin kuin soiva sävellaji (syaani varjostus); eivät kuitenkaan kaikki soittimet. Osalla soittimista pitää muuttaa sävellaji, jotta se on synkassa muun soittoporukan kanssa.


Lisähuomio: Taulukossa olevat kursivoidut ja tähdellä merkityt sävellajit keltaisella varjostuksella kuuluisivat teoriaa noudattaen olla enharmonisia vastineita, mutta tuo tarkoittaisi käytännössä sitä, että nuotissa jouduttaisiin siirtymään suurempaan määrään alennuksia tai ylennyksiä kuin 7 etumerkkiä (8–14 etumerkkiä). Tämä enemmän kuin 7 etumerkkiä tarkoittaisi nuotissa sitä, että olisi pakko alkaa kirjoittamaan kaksoisalennuksia tai -ylennyksiä, jotka ovat vaikeita lukea. Tämän vuoksi ne on korvattu enharmonisilla vastineilla, joissa vältetään kaksoisetumerkit.
Esimerkiksi jos kappaleen sävellaji on B♭-molli ja mukana on A-vireinen soitin, soittimelle kirjoitettavan sävellajin tulisi teoriassa olla D♭-molli, jossa olisi "8 alennusmerkkiä" (eli käytännössä kaikki sävelet alennettu ja ensimmäinen alennus alennettu vielä toiseen kertaan). Toisin sanoen etumerkit: E♭, A♭, D♭, G♭, C♭, F♭ ja B♭♭. Tällaisessa tilanteessa on helpompaa lukea enharmonista C♯-mollia, jossa on vain neljä ylennystä (F♯, C♯, G♯ ja D♯).


Katso myös: Musiikin taulukot/Transponointitaulukko/Transponoivia soittimia ja esimerkkejä


Erivireisille soittimille transponointi duurissa
Vire C♯-duuri F♯-duuri B-duuri E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri A♭-duuri D♭-duuri G♭-duuri C♭-duuri
G♭-vireinen G-duuri* C-duuri* F-duuri* B♭-duuri* E♭-duuri* A♭-duuri* C♯-duuri F♯-duuri B-duuri E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri
D♭-vireinen C-duuri* F-duuri* B♭-duuri* E♭-duuri* A♭-duuri* C♯-duuri F♯-duuri B-duuri E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri
A♭-vireinen F-duuri* B♭-duuri* E♭-duuri* A♭-duuri* C♯-duuri F♯-duuri B-duuri E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri
E♭-vireinen B♭-duuri* E♭-duuri* A♭-duuri* C♯-duuri F♯-duuri B-duuri E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri A♭-duuri
B♭-vireinen E♭-duuri* A♭-duuri* C♯-duuri F♯-duuri B-duuri E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri A♭-duuri D♭-duuri
F-vireinen A♭-duuri* C♯-duuri F♯-duuri B-duuri E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri A♭-duuri D♭-duuri G♭-duuri
C-vireinen C♯-duuri F♯-duuri B-duuri E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri A♭-duuri D♭-duuri G♭-duuri C♭-duuri
G-vireinen F♯-duuri B-duuri E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri A♭-duuri D♭-duuri G♭-duuri C♭-duuri E-duuri*
D-vireinen B-duuri E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri A♭-duuri D♭-duuri G♭-duuri C♭-duuri E-duuri* A-duuri*
A-vireinen E-duuri A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri A♭-duuri D♭-duuri G♭-duuri C♭-duuri E-duuri* A-duuri* D-duuri*
E-vireinen A-duuri D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri A♭-duuri D♭-duuri G♭-duuri C♭-duuri E-duuri* A-duuri* D-duuri* G-duuri*
B-vireinen D-duuri G-duuri C-duuri F-duuri B♭-duuri E♭-duuri A♭-duuri D♭-duuri G♭-duuri C♭-duuri E-duuri* A-duuri* D-duuri* G-duuri* C-duuri*
Erivireisille soittimille transponointi mollissa
Vire A♯-molli D♯-molli G♯-molli C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli F-molli B♭-molli E♭-molli A♭-molli
G♭-vireinen E-molli* A-molli* D-molli* G-molli* C-molli* F-molli* A♯-molli D♯-molli G♯-molli C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli
D♭-vireinen A-molli* D-molli* G-molli* C-molli* F-molli* A♯-molli D♯-molli G♯-molli C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli
A♭-vireinen D-molli* G-molli* C-molli* F-molli* A♯-molli D♯-molli G♯-molli C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli
E♭-vireinen G-molli* C-molli* F-molli* A♯-molli D♯-molli G♯-molli C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli F-molli
B♭-vireinen C-molli* F-molli* A♯-molli D♯-molli G♯-molli C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli F-molli B♭-molli
F-vireinen F-molli* A♯-molli D♯-molli G♯-molli C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli F-molli B♭-molli E♭-molli
C-vireinen A♯-molli D♯-molli G♯-molli C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli F-molli B♭-molli E♭-molli A♭-molli
G-vireinen D♯-molli G♯-molli C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli F-molli B♭-molli E♭-molli A♭-molli C♯-molli*
D-vireinen G♯-molli C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli F-molli B♭-molli E♭-molli A♭-molli C♯-molli* F♯-molli*
A-vireinen C♯-molli F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli F-molli B♭-molli E♭-molli A♭-molli C♯-molli* F♯-molli* B-molli*
E-vireinen F♯-molli B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli F-molli B♭-molli E♭-molli A♭-molli C♯-molli* F♯-molli* B-molli* E-molli*
B-vireinen B-molli E-molli A-molli D-molli G-molli C-molli F-molli B♭-molli E♭-molli A♭-molli C♯-molli* F♯-molli* B-molli* E-molli* A-molli*