Siirry sisältöön

Musiikin taulukot/Symbolit/Korukuvioita

00% valmis
Wikikirjastosta


trilli, liverre Sävelen ja sen yläpuolisen sivusävelen nopea edestakainen vaihtelu.
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \cadenzaOn 
 \relative c'' {
  s4 c2\trill
 }
}
=
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \cadenzaOn 
 \relative c'' { 
  c16[ d c d] c[ d c d] 
 } 
}
tai
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \cadenzaOn 
 \relative c'' { 
  d16[ c d c] d[ c d c]
 } 
}
[1]
ylähele
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \cadenzaOn 
 c''4\prall b'4
}
=
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \cadenzaOn 
 c''32[ d'' c''8.] b'4
}
[2]
alahele, mordentti Korukuvio, joka muodostuu sävelestä ja sen alapuolisesta sävelestä.
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \cadenzaOn 
 c''\mordent s
}
=
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \cadenzaOn 
 c''32[ b' c''8.]
}
[2]
kaksoishele Runkosävel ja sen ala- ja yläpuolinen sävel soitetaan nopeasti peräkkäin.
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \cadenzaOn 
 \relative c'' {
  c4\turn
 }
}
=
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \cadenzaOn 
 \relative c'' { 
  d16[ c b c]
 } 
}
[3]
{ \relative c'' { s \grace b8 b4 } }
etuhele, etulyönti Pikkunuotin arvo on puolet pääsävelestään. Esim.
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \relative c'' { 
  s \grace b8 c4 \grace d8 b4 
 } 
}
=
{ 
 \override Score.TimeSignature #'stencil = ##f 
 \relative c'' { 
  b8 c8 d8 b8 
 } 
}
[4]
etuhele, appoggiatura
lyhyt etuhele, lyhyt appoggiatura
acciaccatura
 • A Dictionary of Music and Musicians. (toim.) George Grove. Lontoo: MacMillan & Co., 1900. Wikisource.
 1. A Dictionary of Music and Musicians. Hakusana Shake
 2. 2,0 2,1 A Dictionary of Music and Musicians. Hakusana Mordent
 3. A Dictionary of Music and Musicians. Hakusana Turn
 4. Musiikin tietokirja, hakusana etuhele