Pirates CSG/Säännöt

Wikikirjastosta
Tämä kirja sisältää sääntöjä Pirates CSG -strategiapeliin, älä siis muokkaa tätä kirjaa keskustelematta asiasta ensin sivun keskustelusivulla.

Säännöt

Laivaston luominen

Laivan Deliverance pelaajakortti. Huomaa ominaisuusteksti Ghost ship (Aavelaiva). Tarkempia tietoja pelaajakorteista ja laivojen kokoamisesta löydät täältä.

Jokainen laiva omaa pistemäärän, ja kuuluu johonkin kymmenestä osapuolesta:


America (Yhdysvallat), Pirate (Merirosvot), England (Englanti), Spain (Espanja), France (Ranska), Barbary Corsair, Jade Rebellion (Jadekapina), Cursed (Kirotut), Mercenary (Palkkasotilaat) tai Vikings (Viikingit).


Kun aloitat laivastosi rakentamista, sinun on päätettävä laivastosi pistemäärä. Pelin tekijät suosittelevat 40 pisteen peliä. Tämä tarkoittaa, että pelin aluksi valitset laivoja (Ships), miehistöä (Crew), Merihirviöitä (Sea monsters) ja erikoiskortteja (Events) niin paljon, että niiden pelaajakorteissa olevat pistemäärät (Points) ovat yhteensä 30. Laivastossasi on pakko olla vain laivoja, muut ovat vapaehtoisia. Laivaston pistemäärä voi olla mikä tahansa, kunhan kummankin pelaajan laivastot käyttävät samaa pistemäärää. Jokaisella laivalla pitää olla sen osapuolen mukainen lippu sen perässä, mutta pelaajat voivat laittaa laivastoihinsa myös eri kansallisuuksiin kuuluvia laivoja. Tällöin puhutaan ns. Sekalaivastoista (Mixes fleet).

Erikoiskorttien valitseminen

Jos pelaaja lisää laivastoonsa erikoiskortin, niin kortissa olevassa kultakolikossa oleva luku katsotaan osaksi pelaajan laivaton pistemäärää. Erikoiskorttia ei tule välttämättä laittaa pelialustalle vielä aloitustilanteessa.

Aloitus

Peliä pelataan esimerkiksi pöydän päällä tai millä tahansa tasaisella pinnalla. Jokainen pelaaja heittää noppaa. Pelaaja, joka heittää isoimman tuloksen, aloittaa. Toiseksi tullut on toinen, ja niin edespäin.

Saarien (Islands) sijoittaminen pelialustalle

Jos pelaajat pelaavat 40-pisteisen pelin, on pelissä oltava 6 saarta. Jos sinulla ei ole tarpeeksi saaria, niin voit käyttää saarina mitä tahansa noin samankokoisia esineitä, esimekiksi pahvinpaloja. Pelaajat asettavat vuorojensa mukaisessa järjestyksessä aina yhden saaren pelialustalle. Saaret tulee asettaa niin, että ne eivät ole lähempänä kuin 2 L-mittaa (Kortin pitempi sivu) toisistaan. Saaret eivät myöskään saa olla kuin 4 L-mitan etäisyydellä toisistaan.

Maaston (Terrain) asettaminen pelialustalle

Maastot on painettu saarikorttien toiselle puolelle. Maaston käyttäminen pelissäsi on vapaaehtoista. Pelin alussa pelaajat päättävät käytettävien maastopalojen lukumäärän. Pelin tekijät suosittelevat, että maasto sijoitetaan pelialustalle samaan tapaan kuin saaret. Maastoa voi sijoittaa minne päin tahansa alustaa, kunhan maasto on enintään 1 S-mitan (Kortin lyhyempi sivu) päässä saaresta tai toisesta maastosta.

Kotisaaren (Home island) valinta

Toinen pelaaja saa valita, mistä saaresta tulee ensimmäisen pelaajan kotisaari. Tämän jälkeen ensimmäinen pelaaja asettaa laivansa niin, että niiden keulat koskettavat saaren rantaa. Sen jälkeen ensimmäinen pelaaja päättää toisen pelaajan kotisaaren. Jäljelle jääviä saaria kutsutaan villeiksi saariksi (Wild islands).

Miehistön (Crew) asettaminen laivalle

Jos sinulla on laivastossasi miehistöä, niin ne tulee laittaa pelin alussa kuvapuoli alaspäin joko pelaajan kotisaarelle, tai sen laivan kansikortin päälle, mihin ne "kiinnitetään."

Miehistö voi käyttää erikoisominaisuuksiaan vain laivassa, ei koskaan maalla (tästä on poikkeus Marine-säännön omaava miehistö). Miehistö ei myöskään voi käyttää ominaisuuksiaan muun kuin oman kansallisuutensa laivalla ollessaan. Mikäli miehistön jäsenen pistemäärä on 0, ei hän voi olla muulla kuin oman kansallisuutensa laivalla.

Linkitetty miehistö ja laivat.

Jotkut miehistön jäsenet on Linkitetty toisiin miehistön jäseniin tai laivoihin (Linkityksen huomaa kortissa olevasta ketjusymbolista). Jos samalla laivalla on toisiinsa linkitettyä miehistöä, saa laiva yhden lisää ruumansa tilaan. Samoin käy, jos linkitetty miehistön jäsen on linkitetyllä laivalla. Mikäli laivalla on useampia linkitettyjä miehistön jäseniä, niin laiva saa aina yhdestä parista yhden lisätilan.

Aarteen (Treasure) asettaminen saarille

Jokaiseen aarrekolikkoon on laitettu toiselle puolelle numero, joka vastaa sen arvoa pelissä. Jos pelaatte 40-pisteistä peliä, teidän tulisi käyttää aarretta, jonka arvo on 15 kultapistettä. Sekoita aarre aloituksessa kuvapuoli alaspäin ja aseta se satunnaisesti Villeille saarille.

Ainutlaatuinen aarre (Unique treasure)

Jotkut aarrekolikot ovat "Ainutlaatuisia". Pelaaja ei voi laittaa enempää kuin yhden samanlaisen ainutlaatuisen aarteen pelin aarteen joukkoon. Pelin alussa nämä ainutlaatuiset aarteet ovat arvoltaan 0 kultapistettä, mutta niiden arvo saattaa vaihdella pelin kuluessa riippuen sen erikoisominaisuudesta. Ainutlaatuiset aarteet laitetaan pelin alussa saarille tavallisen aarteen tapaan, mutta tavallisten aarteiden tulee silti olla yhteensä 15 kultapisteen arvoisia, mikäli pelaatte 40-pisteistä peliä.

Tärkeitä sääntöjä

Nämä tiedot ovat tärkeitä ymmärtääksesi peliä:

  • Noppa lyhennetään pelissä d6.
  • Ominaisuusteksti, joka löytyy kortin etupuolelta, ylittää kaikki nämä säännöt. Ominaisuudet ovatkin pelissä usein poikkeuksia säännöistä. Ainoa kumoamaton sääntö on, että mikäli saat ampuessasi nopan silmäluvuksi yksi, niin ammut ohi.
  • Kortin takaa löytyvällä "maustetekstillä" ei ole mitään merkitystä pelille. Se on olemassa kertoakseen osan pelin tarinaa.
  • Jos esimerkiksi miehistösi ja laivasi erikoisominaisuus on sama, niin voit käyttää vain yhtä näistä samanlaisista ominaisuuksista.
  • Keula on laivan etuosa. Se alkaa siitä, missä laivan etuosa koskettaa pöytää, ja jatkuu eteenpäin aina mastojenkärkiinkin asti.
  • Pelaa hyvällä urheiluhengellä ja pidä hauskaa!

Toiminnot

Ensimmäinen vuoro on ensimmäisellä pelaajalla, ja hän voi antaa jokaiselle laivalleen yhden neljästä toiminnosta (Liikkuminen, tutkiminen, ampuminen tai korjaus). Voit antaa toimintoja vain laivastosi laivoille.

Vapaatoiminto (Free action)

Vapaatoiminto on toiminto, jonka pelaaja voi eräistä syistä antaa laivalle, joka on jo suorittanut toiminnon sillä vuorolla. Vapaatoimintoa ei katsota toiminnoksi.

Liikkuminen

Laiva ei pysty liikkumaan toisen laivan tai saaren läpi. Jos laivallasi on yhdistelmäsiirto, esim. L+S, niin voit muuttaa laivan suuntaa siirron osien välillä. Jos laivasi koskettaa liikkuessaan toista laivaa tai saarta, on hänen pysähdyttävä, vaikka hän voisikin korttinsa mukaan liikkua pitemmälle.

Haaksirikkoutunut laiva (Derelict)

Laiva on haaksirikkoutunut, ts. se ei voi liikkua, kun kaikki sen mastot on ammuttu. Haaksirikkoutuneelle voi antaa vain korjaus- tai tutkimistoimintoja.

Seuraavat toiminnot voidaan suorittaa osana liikkumisvuoroa.

Maihinnousu (Dock)

Pelaajien laivat eivät voi nousta maihin toisen pelaajan kotisaarella. Vapaana toimintona maihinnoussut laiva saa lastata tai purkaa miehistöänsä saarelle, tai mikäli kaksi saman laivaston laivaa on "dockannut" toisensa, ne voivat siirtää miehistöään toisiinsa.

Aarteen purkaminen

Kun laiva on maihinnoussut omalle kotisaarelleen, on laivan pakko purkaa kultakolikkolastinsa. Laiva tekee tämän vapaatoimintona, eli samalla vuorolla millä on maihinnoussut.

Laivan valtaus (Ram)

Jos laivan keula koskettaa liikkumistoiminnon seurauksena vihollislaivaa, voi laiva "ramata" vihollislaivan vapaatoimintona. Tämän jälkeen toisen laivan "ramanneen" laivan ohjaaja heittää noppaa: Mikäli tulos on enemmän kuin vihollisaluksen jäljelläolevien mastojen määrä, on vastustajan tuhottava (Poistettava laivasta) yksi mastoistaan. Jos "ramatusta" laivasta ei tule tällöin haaksirikkoista (Derelict), ei valtausta suorittavalle laivalle saa antaa liikkumistoimintoa. Laiva, joka on "pinnattu", ei voi "ramata" muita laivoja.

Laivan paikoillaan pitäminen (Pin)

Laiva ei saa liikkua, mikäli laivan keula koskee mitä tahansa vihollislaivan osaa. "Pinnattu" laiva ei voi liikkua, ellei toinen laiva liiku, tai siitä tulee haaksirikkoinen.

Laivan valtaaminen (Board)

Kun laiva on "ramannut" toisen laivan, voi jompikumpi laivoista vallata toisen vapaatoimintona. Pelaaja, jonka vuoro on, päättää ensin; pelaajat heittävät vuoron perään noppaa ja lisää tuloksen "ramissa" mukana olevan aluksensa mastojen määrään. Se pelaaja, jolla on suurempi luku, saa tuhota (Poistaa pelistä) yhden miehistön jäsenen tai varastaa laivan kultalastin.

Hinaaminen

Mikäli laivan mikä tahansa osa osuu haaksirikkoutuneen laivan keulaan, voi pelaaja ottaa laivan hinaukseen vapaatoimintona. Hinattava alus siirretään vapaatoimintona siten, että sen keula koskee hinaavan aluksen perää. Hinattavasta aluksesta, sen miehistöstä ja sen lastista tulee osa hinaajalaivan laivastoa.

Hinaavan laivan yhdellä vuorolla kulkema maksimimatka muuttuu hinauksen ajaksi yhdeksi S-mitaksi. Liikutettuasi hinaavaa alusta, sinun täytyy liikuttaa myös hinattavaa alusta vapaatoimintona. Kun hinaava laiva tekee maihinnousun, tee maihinnousu myös hinattavalle alukselle vapaatoimintona.

Voit korjata hinattavan aluksen mastot kotisaarellasi samoin kuin muidenkin laivojesi. Saatuaan mastoja, voit käyttää laivaa tavalliseen tapaan.

Tutkiminen

Kun laivasi tekee maihinnousun villille saarelle, voit antaa laivallesi seuraavalla vuorolla tutkimistoiminnon. Tämä tarkoittaa, että voi lastata laivaasi niin suuren osan saarella olevasta aarteesta, kuin laivasi ruumaan mahtuu. Lastatut aarteet laitetaan laivan kortin päälle kuvapuoli alaspäin. Jäljellejäänneet aarteet jätetään saarelle kuvapuoli alaspäin.

Kun lähdet villiltä saarelta, jätä joku pieni merkki (esim. Yksi laivan kortin mukana tulleista viireistä) käynnistäsi saarelle. Kun maihinnouset uudestaan saarelle, jossa olet jo ollut, voit tehdä tutkimistoiminnon vapaatoimintona.

Pelissä on myös ainutlaatuisia aarteita. Ensimmäisen saarella käytävän on pakko ottaa saarella mahdollisesti oleva ainutlaatuinen aarre. Ainutlaatuiset aarteet eivät vie yhtään lastitilaa.

Voit myös tutkia omaan laivastoosi kuuluvaa laivaa tai haaksirikkoista laivaa vaihtaaksesi miehistöä ja aarteita laivojen välillä.

Ampuminen

Ampuminen tapahtuu niin, että ampuva pelaaja heittää noppaa. Mikäli nopan silmäluku on sama tai pienempi kuin ampuvan maston juuressa olevassa nopankuvassa, laiva ampuu ohi. Kanuunan kantomatkan ilmoittaa maston juuressa olevien nopankuvien väri: punainen=L, valkoinen=S.

Kun kanuuna ampuu, on ampuvan pelaajan vedettävä näkymätön "tulilinja" ampuvan maston keskikohdasta kohdelaivan mihin tahansa osaan. Jos linja menee omien mastojesi, muiden laivojen tai saarten läpi, ei ampumistoimintoa voida suorittaa. Et voi ampua laivaa, joka on noussut maihin omalla kotisaarellaan tai omia laivojasi.

Mikäli ampuja saa nopan silmäluvuksi numeron 1, hän ampuu ohi varmasti.

Mikäli laiva ampuu haaksirikkoista laivaa, upottaa laiva sen. Uponnut laiva poistetaan pelistä.

Aarretta kantavan laivan upottaminen

Mikäli pelaaja upottaa aarretta kantavan laivan, jaetaan laivan aarrelasti laivan ohjaajan ja upottajan kanssa tasan. Mikäli aarretta ei voida jakaa tasan, saa laivan upottanut pelaaja suuremman määrän. Pelaajat siirtävät näin jaetun kultamäärän vapaatoimintona omalle kotisaarelleen. Ainutlaatuiset aarteet, joita laiva mahdollisesti kantoi, poistetaan laivan upotessa pelistä.

Miehistöä kantavan laivan upottaminen

Miehistöä kantavan laivan upotessa poistetaan miehistö pelistä.

Oman laivansa upottaminen (Scuttling)

Mikäli haluat mieluummin upottaa oman laivasi kuin antaa sen viholliselle, voit heittää vapaatoimintona noppaa. Kerro toiselle pelaajalle, että aiot upottaa laivasi. Mikäli nopan silmäluvuksi tulee 5 tai 6, uppoaa laiva seuraavan vuorosi alussa. Mikäli vastustajasi ottaa laivan hinaukseen ennen tätä, upottamisyritys epäonnistuu.

Korjaaminen

Voit korjata (Tuoda takaisin peliin yhden ammutun maston) laivaasi, joka on maihinnoussut kotisaarellaan.

Avainsanat

Avainsana on sana, joka on painettu lihavoidulla kortin etupuolelle. Avainsana kertoo kortin erikoisominaisuudesta. Jos avainsana tai joku muu kortin erikoisominaisuus on ristiriidassa sääntöjen kanssa, tulee pelaajien toimia kortin ominaisuuden mukaan.

Black mark

Tämäntyyppinen miehistö voi aloittaa pelin siten, että se kuuluu kirottujen kansallisuuteen sen oman kansallisuuden sijasta. Mikäli pelaaja päättää, että se kuuluu kirottuihin, tulee miehistö asettaa kasvot ylöspäin sen laivan kortille, johon se laitetaan. Tämä laiva siirtyy automaattisesti kirottujen kansallisuuteen, ja sen lippu tulee vaihtaa kirottujen lippuun. Näin käytettynä jokaisen miehistön jäsenen pistemäärä kohoaa yhdellä.

Broadsides attack

Mikäli tämän avainsanan omaavalle laivalle annetaan ampumistoiminto, voi pelaaja valita että laivan kaikkien kanuunoiden kantomatka muutetaan yhdeksi S -mitaksi ja pelaaja valitsee enintään 1 S -mitan päässä jokaisesta kanuunasta olevan vihollislaivan ampumisen kohteeksi. Tämän jälkeen pelaaja heittää noppaa; Mikäli silmäluku on suurempi kuin minkään kanuunan vaatima siinä laivassa, ampuu laiva jokaisella kanuunallaan ja saa vielä yhden extraosuman. Mikäli tätä erikoisominaisuutta käytetään, ei samalla voida käyttää mitään muuta erikoisominaisuutta.

Fear

Heitä noppaa vuorosi alussa jokaista laivaa, joka on enintään 1 S-mitan päässä tästä laivasta, kohden. Mikäli silmäluku on viisi, ei kyseinen laiva voi käyttää minkääntyyppisiä laivan tai miehistön erikoisominaisuuksia seuraavalla vuorolla. Mikäli silmäluku on 6, laskee laivan nopeus seuraavan vuoron ajaksi yhteen S-mittaan.

Galley

Tämän avainsanan omaavaa laivaa ei voi estää liikkumasta (Pin), eikä se voi estää toista laivaa liikkumasta. Jos tämä laiva "ramaa", ei se voi poistaa mastoa "ramatusta" laivasta. Tämä laiva voi vapaatoimintonaan kääntyä peränsä varassa liikuntatoiminnon jälkeen. Jos laivassa ei ole enää mastoja jäljellä (Derelict), voi tämä laiva silti liikkua yhden S-mitan vuoroa kohti.

Ghost Ship

Jos sinulla on laivastossasi laiva, tai miehistö, jolla on tämä ominaisuus, tulee sinun vuorosi alussa päättää, onko laiva sillä vuorolla aavelaiva vai tavallinen. Mikäli valitsit, että se on aavelaiva, saat laivalle käyttöösi seuraavat ominaisuudet sen vuoron ajaksi: Aavelaiva voi kulkea saarten, maaston ja toisten laivojen läpi. Aavelaiva ei voi kuitenkaan pysähtyä siten, että osa siitä koskettaisi jotain edellämainituista; Aavelaiva ei voi myöskään nousta maihin.

Junk

Tämän laivan mastot eivät ole sen tulituksen tiellä.

Limit

Sinulla voi olla laivastossasi vain yksi tämänlainen laiva.

Marine

Mikäli miehistön jäsenellä on tämä ominaisuus, voi sen jättää mille tahansa saarelle, paitsi vastustajan kotisaarelle. Tämä saari, tai laiva, jossa miehistö on, saa ylimääräisen ampumistoiminnon jokaiselle vuorolle. Kanuuna on S -mitan kantava laiva, jónka silmäluku on 2. Sinun tulee siis saada 2:ta suurempi silmäluku osuaksesi. Vastustaja voi ampua miehistöä, joka on saarella, mutta sen tuhoamiseksi vaaditaan kaksi osumaa. Muista ominaisuuksista poiketen Marine -ominaisuus voi tapahtua useammin kuin yhden kerran vuorossa. Esim. Jos laivassa on kaksi Marinea, se saa kaksi ylimääräistä ampumisvuoroa.

Ransom

Jos tämän ominaisuuden omaava miehistön jäsen siirretään valtauksen kautta toiseen laivaan, muuttuu se viiden kultapisteen arvoiseksi aarteeksi miehistön kaapanneelle laivalle. Mikäli laiva, joka sisältää tätä miehistöä tuhotaan, muuttuu tämänlainen miehistö 1 kultapisteen arvoiseksi aarteeksi upottajalle, ja se siirretään upottajan kotisaarelle vapaatoimintona.

Sea monster

Tämän avainsanan omaava peli"nappula" rakennetaan paloista laivojen tapaan. Nämä osaset toimivat pelissä laivan mastojen tapaan. Merihisrviölle voi antaa vain liikkumis- ja ampumistoimintoja. Merihirviön liikkuma matka katsotaan laivoista poiketen hisrviön alustassa olevasta pisteestä. Merihisrviö ei voi kantaa miehistöä. Jokaisen vuoron alussa pelaaja päättää onko merihirviö vuoron aikana sukelluksissa vai pinnalla. Mikäli hirviö on sukelluksissa, voi se vain liikkua; Se ei voi käyttää ampumistoimintoa, eikä sitä voi ampua. Pinnalla ollessaan se käyttäytyy laivojen tapaan seuraavin muutoksin:

"Ramatessaan" laivaa, merihirviö estää samalla sitä liikkumasta (pin). Merihirviötä itseään ei voi estää liikkumasta. Mikäli merihirviö upottaa laivan, ei se voi ottaa miehistöä omaan käyttöönsä: Miehistö tulee tuhota. Jos hirviö ottaa ainutlaatuisen aarteen, on ainutlaatuinen aarre tuhottava. Merihirviö ei voi hinata. Merihirviö ei voi kantaa miehistöä. Merihirviö kuolee heti, kun kaikki sen "mastot", ts. kaulat, päät, lonkerot,.. on katkaistu.

Schooner

Tämä laiva voi vapaatoimintona kääntyä peränsä varassa liikuntatoiminnon jälkeen. Tämä laiva ei voi käyttää tätä ominaisuutta "ramatessaan" laivaa.

Turtle ship

Jos tähän laivaan osuu, poista maston sijaan yksi sen sivupaneeleista. Mastoja aletaan poistaa vasta, kun sivupaneeleita ei ole enää jäljellä. Tätä laivaa ei voi vallata, mikäli sillä on sivupaneeleita jäljellä. Mikäli laivalla ei ole enää mastoja (derelict), pystyy se silti liikkumaan yhden S -mitan vuorossa.

Maastotyypit

Sumuseinämä (Fog bank)

Riutta (Reef)

Sargassomeri (Sargasso sea)

Pelin voittaminen

Pirates CSG
Etusivu     Tietoja
pelistä
   
Laivojen
kokoaminen
   
Aloittelijan
säännöt
   
Säännöt     Monen pelaajan
säännöt
   
Linnakkeet