Siirry sisältöön

Python 3/Debuggeri pdb

Wikikirjastosta


Debuggerilla tutkitaan ohjelman suoritusta. Pythonissa on debuggeri nimeltään Pdb.

Ohjelman voi käynnistää debuggeriin seuraavasti.

$ python -m pdb ohjelma.py

Debuggerin voi myös käynnistää keskeytyskohtaan kutsumalla koodissa sisäistä funktiota breakpoint kohdassa johon halutaan pysähtyä.

breakpoint()

Ohjelmaa voi suorittaa debuggerissa askeltaen tai seuraavaan virheeseen tai keskeytyspisteeseen asti.

Komennot debuggerin komentokehotteeseen ja painetaan enteriä. Tärkeimpiä komentoja on lueteltu seuraavassa taulukossa.

h, help Näyttää ohjeen.
q, quit Lopetta debuggerin.
p Tulostaa lausekkeen arvon. Myös pelkkää lauseketta voi käyttää, jos se ei ole sama kuin jokin debuggerin käsky.
w, where Tulostaa nykyisen kohdan kutsupinon.
l, list Näyttää nykyisen kohdan lähdekoodissa.
a, args Näyttää nykyisen funktion argumentit.
c, cont, continue Jatkaa suoritusta seuraavaan virheeseen tai keskeytyspisteeseen saakka.
s, step Suorittaa nykyisen rivin ja pysähtyy heti seuraavaan kohtaan.
n, next Suorittaa nykyisen rivin ja pysähtyy heti seuraavaan riviin.
d, down Siirtyy syvemmälle kutsupinossa.
u, up Siirtyy takaisin ylemmälle tasolle kutsupinossa.
b, break Asettaa keskeytyspisteen.