Siirry sisältöön

Python 3/Komentoriviargumentit

Wikikirjastosta


Komentoriviargumenteilla voi antaa ohjelmalle tietoja sen käynnistyksen yhteydessä. Argumentit kirjoitetaan ohjelman kutsun perään.

$ python ohjelma.py parametri1 2 "monisanainen kolmas parametri"

Komentoriviargumentteihin pääsee käsiksi sys-moduulin argv-taulukosta.

import sys

print(sys.argv)

Tulostaa

['ohjelma.py', 'parametri1', '2', 'monisanainen kolmas parametri']

Huomaa, että taulukon ensimmäinen alkio on ohjelmatiedoston nimi.

Kaikki komentoriviltä saadut argumentit ovat str-tyyppisiä. Ne pitää tarvittaessa muuttaa sopivaksi tyypiksi ennen käyttöä.

Sys.argv sopii yksinkertaisiin skripteihin. Monimutkaisempiin ohjelmiin kannattaa käyttää jotakin kirjastoa komentoriviparametrien käsittelyyn, esimerkiksi argparse-kirjastoa.