Siirry sisältöön

Python 3/Kontekstimanageri

Wikikirjastosta


Kontekstimanageri (context manager) on olio, joka avaa ja sulkee jonkin resurssin hallitusti. Yhteen kontekstimanageriin tutustuttiin jo tiedostojen käsittelyn yhteydessä. Kontekstimanageri avaa resurssin lohkon alussa ja sulkee sen aina lohkosta poistuttaessa tapahtui poistuminen miten tahansa (lohkon loputtua, return-, break- tai continue-lauseella tai virheen sattuessa). Konteksti avataan with-avainsanalla ja sen palauttama arvo asetetaan muuttujaan as-avainsanalla. Oliota voidaan käyttää kontekstimanagerina, jos se toteuttaa metodit __enter__(self) ja __exit__(self, type, value, traceback).

Alla olevassa esimerkissä kirjaudutaan sisään johonkin palveluun, palvelua käytetään lohkon sisällä ja lopuksi kirjaudutaan ulos.

class ApiSessio:
  def __init__(self, käyttäjätunnus, salasana):
    self.käyttäjätunnus = käyttäjätunnus
    self.salasana = salasana
    
  def __enter__(self):
    print(f"[ApiSessio] Käyttäjä ’{self.käyttäjätunnus}’ kirjautuu salasanalla ’{self.salasana}’")
    return self
  
  def __exit__(self, type, value, traceback):
    print(f"[ApiSessio] Käyttäjä ’{self.käyttäjätunnus}’ kirjautuu ulos")
    
  def hae_tieto(self):
    return "Palvelusta haettu tieto"


if __name__ == "__main__":
  with ApiSessio('käyttäjä1', 'salasana22!') as sessio:
    print(sessio.hae_tieto())

Tulostaa

[ApiSessio] käyttäjä ’käyttäjä1’ kirjautuu salasanalla ’salasana22!’
Palvelusta haettu tieto
[ApiSessio] Käyttäjä ’käyttäjä1’ kirjautuu ulos

Jos lohkon sisällä nyt tapahtuisi odottamaton virhe, kirjauduttaisiin silti ulos.

[ApiSessio] käyttäjä ’käyttäjä1’ kirjautuu salasanalla ’salasana22!’
[ApiSessio] Käyttäjä ’käyttäjä1’ kirjautuu ulos
Traceback (most recent call last):
...
Exception: Tapahtui virhe