Python 3/Sisäiset funktiot

Wikikirjastosta


Tässä käsitellään joitakin Pythonin sisäisiä funktioita.

Tyyppimuunnosfunktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Funktio Kuvaus
bool Muuttaa annetun arvon totuusarvoksi.
complex Muuttaa annetun arvon kompleksiluvuksi.
float Muuttaa annetun arvon liukuluvuksi.
int Muuttaa annetun arvon kokonaisluvuksi.
str Muuttaa annetun arvon merkkijonoksi.

Sekvenssimuuttujien funktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Funktio Kuvaus
len Palauttaa annetun listan, tuplen tai joukon pituuden tai koon.
list Muuttaa annetun arvon listaksi.
tuple Muuttaa annetun arvon monikoksi.
set Muuttaa annetun arvon joukoksi.
frozenset Muuttaa annetun arvon muuttamattomaksi joukoksi.
sorted Palauttaa annetun listan tms. lajiteltuna listana.
zip Yhdistää kaksi (tai useamman) listan uudeksi listaksi siten, että uuden listan alkiot muodostuvat vastaavien alkioiden pareista.

Matemaattiset funktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Funktio Kuvaus
abs Palauttaa lausekkeen absoluuttisen arvon.
max Palauttaa suurimman annetuista luvuista.
min Palauttaa pienimmän annetuista luvuista.
sum Laskee annetun lukutaulukon luvut yhteen.
round Pyöristää annetun liukuluvun haluttuun desimaalimäärään.

Loogiset funktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Funktio Kuvaus
all Palauttaa True, jos kaikki annetut arvot ovat tosia.
any Palauttaa True, jos ainakin yksi annetuista arvoista on tosi.

Funktionaaliset funktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Funktio Kuvaus
map Kutsuu annettua funktiota jokaiselle annetun taulukon arvolle ja paluttaa niiden tulokset taulukkona.
filter Palauttaa annetun taulukon ne arvot taulukkon, jolle annettu funktio palauttaa True.

Merkkijonofunktiot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Funktio Kuvaus
chr Palauttaa annettua koodia vastaavan merkin (yhden merkin pituisen merkkijonon).
format Käytetään tekstin muotoiluun.
ord Palauttaa annettun merkin koodin.

Tiedostonkäsittely[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Funktio Kuvaus
open Avaa annetun nimisen tiedoston luku-, kirjoitus- tai lisäysmoodissa ja palauttaa tiedostokahvan.