Radiotaajuuskirja/7075 kHz

Wikikirjastosta
amatööriradio
neljänkymmenen metrin aallot
7000 7030 7040 7047 7050 7053 7060 7070 7075 7078 7090 7100 7200
ELF SLF ULF LF MF HF VHF UHF SHF EHF
lähetteet
sähkötys
7000 - 7030 - 7040 vähätehoinen sähkötys, keskustaajuus7030 120 W/+
kapeakaistaiset lähetteet
7040 - 7047 digitaaliset lähetteet 120 W/+
7047 - 7050 digitaaliset lähetteet automaattisesti valvotut data-asemat 120 W/+
kaikki lähetelajit
7050 - 7053 kaikki lähetelaji digitaaliset lähetteet automaattisesti valvotut data-asemat 120 W/+
7053 - 7070 - 7100 kaikki lähetelajit,
- SSB-kilpailujen suositus
- 7070 digitaalisen äänen, DV:n, keskustaajuus
- 7078 JS8Call
- 7090 vähätehoisen yksinauhalähetyksen, QRP-SSB:n, keskustaajuus
7060 - 7100 digitaaliset lähetelajit 120 W/+

7075 kHz on neljänkymmenen metrin aaltojen taajuus. Sitä käyttää perus- eli tolppataajuutenaan Koskenkorvan Radiohullut ry. [1]

  1. https://www.radiohullut.net/