Siirry sisältöön

Radiotaajuuskirja/aaltoalue

Wikikirjastosta

Aaltoalue on aallonpituuksien muodostama joukko, jolla on yhteinen käyttätarkoitus. Aaltoalue voidaan ilmaista aallonpituuksien asemesta myös taajuusalueena taajuuksin taajuusalueena. Alla olevassa taulukossa on esitetty yleisradiotaajuusalueet ja amatööriradiotaajuusalueita sekä citizen's band. Yleinen kehitys on johtanut siihen, että on alettu käyttää yhä lyhyempiä aaltoja ja suurempia taajuuksia, jolloin 1920-luvulta yleisradiotoiminnan alkuajoilta olevat nimitykset yleisesti käytettävien aaltojen aallonpituuteen nähden voivat vaikuttaa vanhahtavilta.

Pitkät aallot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pitkät aallot olivat ensimmäisiä yleisradiolähetyksiin käytettäviä aaltoja. Aaltojen tyypillinen modulaatio oli laajusumodulaatio eli amplitudimodulaatio, jolla lähetetään vielä nykyäänkin pitkien aaltojen alueen yleisradiolähetykset.

pitkät aallot

Keskipitkät aallot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pitkät aallot olivat toisia yleisradiolähetyksiin käytettäviä aaltoja pitkien aaltojen radiolähetysten ohessa tai niiden jälkeen monilla radioasemilla. Aaltojen tyypillinen modulaatio oli laajuusmodulaatio eli amplitudimodulaatio, jolla lähetetään vielä nykyäänkin pitkien aaltojen alueen yleisradiolähetykset.

keskipitkät aallot

Lyhytaallot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhytaallot tai lyhyet aallot olivat kolmansia yleisradiolähetyksiin käytettäviä aaltoja ensimmäisten pitkien aaltojen ja toisten keskipitkien aaltojen jälkeen tai ohessa. Taajuusalueena lyhyillä aalloilla viitataan yleensä HF-taajuuksisiin aaltoihin. Amatööriradioiden sadankuudenkymmenen metrin aallot kuuluvat MF-taajuuksisiin aaltoihin.

160m 120m 90m 80m 75m 60m 49m 41m 40m 31m 30m 25m 22m 20m 19m 17m 15m 13m 12m 11m CB 10m

Yleisradiolähetysten kaukokuuntelussa, DX-kuuntelussa DX:n tarkoittaessa distant-X:ää, kaukaista tuntematonta, tropiikkiaalloiksi kutsutaan neljää yleisradioaaltoaluetta: 120m:n 90m:n, 75m:n ja 60m:n aaltoaluetta, koska Euroopasta katsoen niillä voi saada vastaanotetutkin yleisradiolähetyksiä kaukaa tropiikista. [1]

Näiden aaltoalueiden väliin jääviä amatööriradioaaltoaluetta, 80m:n aaltoaluetta, ei kutsuta tropiikkiaalloksi, koska radioamatööritoimintan ei ole keskittynyt kaukaisten yleisradioasemien tavoittamiseen tropiikista. Amatööriradiotoiminnassa oikein pitkillä etäisyyksillä amatööriradioiden vähäisestä tehosta yleisradioasemiin nähden johtuen käsitteellä tropiikki ei ole tässä mielessä merkitystä.

VHF-taajuuksiset aallot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

VHF-taajuuksisille aalloille kuuluvat mm. ultralyhyet aallot, jotka yleistyivät toisen maaimansodan jälkeen, kun sodan hävinneet menettivät yleisradiotaajuuksia voittajille, minkä vuoksi yleisradiotoiminnassa otettiin laajasti käyttöön ultralyhyet aallot, joista suomen puhekielessä käytetään nimitystä "ula". Koska pitkien, keskipitkien ja lyhyiden aaltojen yleisradiolähetykset amplitudimoduloidaan (engl. amplitude modulation, AM) ja ultralyhyiden aaltojen yleisradiolähetykset taajuusmoduloidaan (engl. frequency modulation, FM), viitataan edellisiin nykyään radiovalmistajien tapaan AM:nä ja FM:nä modulaation mukaan puhekielessä ja markkinointiviestinnässä.

6m 4m ula 2m

Amatööriradiohin viitattaessa 1980-luvulta alkaen ovat HF-radiot usein sisältäneet sekä keskitaajuuksian 160m:n aaltoalueen että erittäin korkeiden taajuuksien 6m:n aaltoalueen. Nykyäänkin HF-radio on voi olla HF-radio ilman 160m:n ja/tai 6m:n aaltoaluetta.

UHF-taajuuksiset aallot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

70cm 23cm
  1. http://lyhytaaltokuuntelu.blogspot.fi/2015/07/tropiikkiaallot-vuonna-2015.html