Siirry sisältöön

S4 Ympäristön tutkiminen

Wikikirjastosta

<<PERUSKOULUN YMPÄRISTÖOPIN ETUSIVULLE

"Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin."

Tutkimuksen tekeminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elollinen ja eloton luonto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Elollinen ja eloton[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eliöt ja niiden elinympäristöt[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä osiossa tutustutaan eliöihin ja elinympäristöihin niihin tutustumisen näkökulmasta. Mikäli haluat tutustua metsiin tai vesistöihin luonnon ja ihmisen vuorovaikutussuhteen (esimerkiksi ravinnontuotanto) näkökulmasta, mene kirjan osioon S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut.

Pihat ja pientareet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Piha ja pientareet elinympäristönä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä kappaleessa puhutaan pihasta ja pientareesta elinympäristönä sekä tutustutaan yleisimpiin pihalta löytyviin eliölajeihin. Teksti on helpohko ja soveltuu alaluokille.

Järvet ja rannat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Järvet ja rannat elinympäristönä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kalat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sammakot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vesilinnut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Metsä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Metsä elinympäristönä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Metsän kasveja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Havupuita ja lehtipuita

Sienet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Metsän nisäkkäitä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Metsän lintuja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Mikä suo on?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suon kasveja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Suon eläimiä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maa- ja kallioperä[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Sää ja ilmasto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kasvion laatiminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Oikeudet ja velvollisuudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Jokamiehenoikeudet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ikä tuo mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]