Siirry sisältöön

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

Wikikirjastosta

<< TAKAISIN PERUSKOULUN YMPÄRISTÖOPIN ETUSIVULLE

Artikkeleiden vieressä olevat kuvakkeet kertovat artikkeleiden kehitysasteesta.

Artikkeleiden kehitysasteet
Aloitettu:     Kehittyvä:     Puolivalmis/voi käyttää osittain:     Kehittynyt/voi käyttää :     Ensimmäinen luonnos valmis/voi käyttää:    

"Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön."

Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut käsittelevät neljää suurempaa aihepiiriä: aineita, energiaa, Maan planetaarisuutta ja elinympäristön ekologiaa. Nämä aihepiirit johdattavat samalla yläkoulussa opiskeltavien luonnontieteiden perusteisiin. - Aineiden ominaisuuksia käsittelevät aiheet ovat pääosin kemiaa, energian säilymiseen liittyvät ilmiöt puolestaan fysiikkaa. Maan planetaarisuus kuuluu maantieteeseen ja elinympäristön ekologia biologiaan. Aihepiirit liittyvät monin tavoin toisiinsa. Jokainen artikkeli sisältää opittavaa yhtä oppituntia varten. Yhteensä kokonaisuus tarjoaa aiheita jopa 20 oppitunnin opiskelemiseen.

Aineet ja niiden ominaisuuksia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aineen olomuodot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vesi[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vedellä on monenlaisia ominaisuuksia   [muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Veden kolme olomuotoa    [muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Veden kolme olomuotoa

Tämä artikkeli on alakoulun alaluokille tarkoitettu paketti veden kolmesta olomuodosta.

Vedellä on kolme olomuotoa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vedellä on kaikkien aineiden tapaan kolme olomuotoa: kiinteä, neste ja kaasu. Olomuodon muutoksilla on niitä kuvaavat nimitykset, ja lämpötilan muutos aiheuttaa olomuodon muutoksen.

Tämä artikkeli on vaikeusasteeltaan alakoulun yläluokille suunnattu artikkeli veden olomuodoista ja niiden muutoksista.

Vesi kiertää luonnossa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Vesi kiertää luonnossa

Tämä artikkeli kertoo veden kiertokulusta lyhyesti ja tiivistäen. Tekstin vaikeusaste sopii alakoulun alaluokille.

Veden kiertokulku    [muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Veden kiertokulku

Tämä artikkeli kertoo yksityiskohtaisemmin veden kiertokulusta ja soveltuu siksi hieman taitavammille lukijoille.

Suurin osa maapallon vedestä on suolaista vettä   [muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ilma[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ilma on kaasumainen aine[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Ilma on kaasumainen aine

Miksi jää on kovaa ja kaasua ei voi nähdä?[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Palamisessa palava aine reagoi hapen kanssa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Yhteyttämisessä syntyy sokeria ja happea[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä artikkelissa selitetään yhteyttäminen, kasvien merkitys ihmisille sekä kemiallisen reaktion käsite.

Aineen säilyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Energia ja sen säilyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Energia[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Energia

Tässä artikkelissa käydään läpi

  • Mistä kaikki maapallon energia on peräisin.
  • Mitä tarkoitetaan energian säilymisen lailla sekä joitakin esimerkkejä erilaisista energian muodoista.

Artikkeli on kirjoitettuu alakoulun ylemmille luokille.

Lämpöenergia siirtyy[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Pääartikkeli: Lämpöenergia siirtyy

Tässä artikkelissa kerrotaan lämpöenergian siirtymisestä lämpimästä kohti kylmää sekä selitetään mitä tarkoitetaan eristeillä. Artikkeli soveltuu alakoulun yläluokille.

Lämpö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ääni[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Valo[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ravintoketju[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Luonnossa kaikki ovat jonkun toisen ravintoa[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ravintoketjuissa energia liikkuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maan planetaarisuus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maailmankaikkeus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lähiavaruus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä artikkelissa käydään läpi termit maailmankaikkeus, galaksi, aurinkokunta, planeetta sekä kuu. Tämä artikkeli on lyhyehkö ja helppolukuinen, ja soveltuu siksi alemmille luokille avaruuteen tutustumisen aloitukseksi.

Aurinkokunta[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Aurinko[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Planeetat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kuu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Maapallon rakenne[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Päivän ja yön vaihtelu[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Vuodenajat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Käsitepankki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eliöiden, elinympäristöjen ja ihmisen vuorovaikutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kasvit ja eläimet tarvitsevat toisiaan[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Eläinten lisääntyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kalojen lisääntyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lintujen lisääntyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Nisäkkäiden lisääntyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kasvien lisääntyminen[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Metsänhoito[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Metsien hyötykäyttö[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä artikkelissa kerrotaan ihmisen mahdollisuuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista metsien käytössä. Tässä artikkelissa käsitellään myös jokamiehenoikeuksia.

Ravinnontuotanto ja ruoan reitti[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kasvikset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Viljakasvit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Muut viljelykasvit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Kala[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lihantuotanto[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tämä artikkeli on tynkä. Varsinaiset artikkelit ovat alapuolella.

Maatilan eläimet (helppolukuinen)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Lyhyt teksti maatilan eläimistä.

Maito, liha ja munat tulevat maatilalta (pidempi).[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Ravinnontuotanto: Ruokaa metsästä (marjat, sienet ja riista)[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä artikkelissa tutustutaan marjoihin ja sieniin.

Kestävät ruokavalinnat[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

Tässä kappaleessa kerrotaan ruokahävikistä sekä eettisistä ruokavalinnoista.